Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində SAĞ sözün sinonimləri.