Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində FAĞIRLAŞMAQ sözün sinonimləri.