Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində FAĞIRLAŞMAQ sözün sinonimləri.

yoxsullaşmaqkasıblaşmaq
← FAĞIRLAŞMAQ

yazıqlaşmaq — zavallılaşmaq — miskinləşmək

FAĞIRLIQ →

sakitlik — dinclik — ağırlıq — mülayimlik — sadəlik — utancaqlıq — təvazökarlıq