Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ÇAĞ sözün sinonimləri.