Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ÇAĞIRIŞ sözün sinonimləri.