Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ÇAĞLAMAQ sözün sinonimləri.