Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində CAĞLAMAQ sözün sinonimləri.