Слово ABADLAŞDIRMAQ в словаре синонимов азербайджанского языка.

ABADLAŞDIRMAQ O, iş başına gələli xeyli təzə bina tikdirib küçələri abadlaşdırıb (M.Hüseyn); ABAD ETMƏK/ELƏMƏK Amma burada işlər tərsinədir, yuxarıdan aşağı abad edirlər (Ə.Haqverdiyev); ABADANLAŞDIRMAQ.

← ABADISTAN

abadıstan bax abadlıq

ABADLAŞMAQ →

ABADLAŞMAQ ..Qəsəbə salınacaq, bu yerlər abadlaşacaq, yol çəkiləcək.. (B.