Слово ABADLAŞMAQ в словаре синонимов азербайджанского языка.

ABADLAŞMAQ ..Qəsəbə salınacaq, bu yerlər abadlaşacaq, yol çəkiləcək.. (B.Bayramov); ABAD OLMAQ May ayının birindən sentyabrın ortasınadək şəhər şənlik və abad olur (Ə.Haqverdiyev); MƏMUR OLMAQ (kl.əd.) Qoy cahan elm ilə pürnur olsun; Vətən o sayədə məmur olsun (A.Səhhət); ABADANLAŞMAQ.

← ABADLAŞDIRMAQ

ABADLAŞDIRMAQ O, iş başına gələli xeyli təzə bina tikdirib küçələri abadlaşdırıb (M.

ABADLIQ →

ABADLIQ (müxtəlif mənalarda: kənd, şəhər, məskən, şənlik, yaşayış üçün şərait) [Atabəy:] Sən Şimali Azərbaycan xalqının səadəti və məmləkətin abadlığı üçün hər nə ki istəyirsən həyata keçirmək mümkündür (M.S.Ordubadi); ABADANLIQ Hərə bir əl qoysa abadanlığa: Kəndimiz böyüyüb bir şəhər olar (S.Vurğun); ABADISTAN (köhn.).