Слово ABGÜŞT в словаре синонимов азербайджанского языка.

abgüşt bax bozbaş

← ABGƏRDƏN

abgərdən bax çömçə

ABI →

ABI (rəng) Üstünə qalın abı kağızdan süfrə salınmış balaca stolun qırağında elektrik çayniki paqqıldayırdı (M.Hüseyn); AÇIQ-GÖY.