Слово ACIDİL в словаре синонимов азербайджанского языка.

ACIDİL (acı söz deyən) Ya da ki, çox sevirəm, eşqimiz şiddətlidir; Ya mən acıdiləm çox, ya da qız hiddətlidir (M.Rahim); ƏZVAY (məc.) Bəli, dünyada əzvay adam az deyil (Anar); DİLİACI.

← ACI

ACI, TƏLX (kl.əd.), ZƏHƏR (məc.), ZƏHƏR KİMİ (çox acı), ZƏQQƏTO (çox acı).

ACIQ →

ACIQ (nəyəsə qarşı oyanan psixi bir narahatlıq) Cəmil...