Слово ÇADRALI в словаре синонимов азербайджанского языка.

ÇADRALI (çadra ilə örtülmüş) Çadranın əleyhinə, yeni əlifbanın lehinə barmağını qaldırar, arvadı [Əliqulunun arvadı] həmişə çadralı (Qantəmir); ÇARŞABLI Məscid dolusu savadsız, çarşablı müsəlman qadınları hamısı oruc imişlər (C.Məmmədquluzadə).

← ÇADRA

ÇADRA (köhn.

ÇADRASIZ →

ÇADRASIZ (çadra ilə bürünməyən) Zəhra çadrasız, qapıdan çıxıb hara isə yollandı (M.