Слово RADAR в словаре синонимов азербайджанского языка.

radar bax radiolokator

← RACƏ

racə bax knyaz

RADİO →

RADİO Ata və oğul nahardan sonra radio qabağında əyləşib verilişə qulaq asırdılar (Mir Cəlal); QƏBULEDİCİ ..Radioları qurun! Mən tez qəbuledicini işə saldım (Y.Əzimzadə); RADİOQƏBULEDƏN Bir gün bizim patefon; radioqəbuledən; bir də ki, televizor; mübahisə etdilər (M.Rzaquluzadə); RADİOQƏBULEDİCİ O [Həmzə], asta-asta gəlib radioqəbuledicini açdı (Ə.Qasımov); RADİOTUTAN Balaca stolun üstündə də telefon, radiotutan vardı (M.İbrahimov).