Türkcə-azərbaycanca lüğətində ABANMAK sözü.

dirsəklənmək, söykənmək
ABARTMAK →

mübaliğə etmək, şişirtmək artırmaq, şişirtmək