Türkcə-azərbaycanca lüğətində ABLUKA sözü.

mühasirə, blokada; abluka ikticadi – iqtisadi blokada
← ABLA

1) böyük bacı; 2) bacı

ABONE →

1) abunə; 2) abunəçi; abonman – abunəçi; abone bedeli (fiatı) – abunə qiyməti; abone olmak – abunə yazılmaq abonent, abunə, abunəçi