Türkcə-azərbaycanca lüğətində ABONMAN sözü.

abunəçi
← ABONE

1) abunə; 2) abunəçi; abonman – abunəçi; abone bedeli (fiatı) – abunə qiyməti; abone olmak – abunə yazılmaq abonent, abunə, abunəçi

ABSTRE →

abstrakt, mücərrəd