Türkcə-azərbaycanca lüğətində ACENTE sözü.

agentlik, agent, büro; seyahet acentesi – səyahət bürosu
← ACENTA

agent, agentlik, büro

ACI →

acı, ağrı, əzab, əziyyət, dərd, kədər; diş acısı – diş ağrısı; acısını paylaşmak – halına yanmaq, kədərinə şərik olmaq