Türkcə-azərbaycanca lüğətində ACİL sözü.

tez, tələsik, təcili, təxirə salınmaz; acil tedbirler almak – təcili tədbirlər görmək
← ACITMAK

ağrıtmaq, incitmək

ACİR →

icarəyə verən, kirayə verən, borc verən