Türkcə-azərbaycanca lüğətində ÇAKIL sözü.

çınqıl, xırda çay daşı
çınqıl
← ÇAKI

cib bıçağı, qatlama bıçaq cib bıçağı

ÇAKIM →

ildırım