Türkcə-azərbaycanca lüğətində ÇALAR sözü.

zəngli; çalar saat – zəngli saat
zəngli
← ÇAKMAK

1) çaxmaq, vurmaq; 2) anlamaq, başa düşmək, sezmək, duymaq; işi çakmak – işi anlamaq; 3) sırımaq, ötürmək; kalp parayı çakmak – saxta pul sırımaq alışqan, anlamaq, çaxmaq, duymaq, ötürmək, sezmək, sır

ÇALCENE →

boşboğaz, çərənçi