Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ARXEOQRÁFİYA
ARXEOQRAFİYA [yun.] filol. Qədim yazı abidələrini toplamaq, tədqiq, şərh və nəşr etməklə məşğul olan elm sahəsi. Arxeoqrafiya sahəsində ilk işlər.

Azərbaycanca-rusca lüğət

ARXEOQRAFİYA
ARXEOQRAFİYA сущ. археография (историческая дисциплина, занимающаяся подготовкой, изданием памятников письменности)