Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

EPİQRÁFİKA
EPİQRAFİKA [yun.] Epiqraflar haqqında elm.

Azərbaycanca-rusca lüğət

EPİQRAFİKA
EPİQRAFİKA сущ. эпиграфика (историческая дисциплина, занимающаяся изучением древних надписей).