Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

MƏNBƏŞÜNASLIQ
MƏNBƏŞÜNASLIQ is. Tarixi mənbələrin tədqiqi və onlardan istifadə üsullarını işləyib hazırlayan köməkçi fənn, habelə həmin mənbələrin özü; məxəzşünaslıq.

Azərbaycanca-rusca lüğət

MƏNBƏŞÜNASLIQ
MƏNBƏŞÜNASLIQ I сущ. источниковедение (вспомогательная наука о методах изучения и использования исторических источников) II прил.