AZAD₂

is. [ fars. ] bot. Cənubda bitən bərk oduncaqlı ağac növü.
Azərbaycanda qarağac, dağdağan və azad ağacı cinslərindən olan yabanı şəkildə yayılmış və becərilən növün nümunələrinə təsadüf olunur. H.Qədirov.
Zorxana oyunu adətlərinin birincisi zorxana mili idi.
Bu alət şümşaddan, azaddan və yaxud da palıd ağacından qayrılardı. H.Sarabski.

Синонимы

  • AZAD AZAD Azad, xoşbəxt xalqımın əzmindən vüsət alır; Mənə balam tək əziz könlümün diləkləri (S.Rüstəm); AZADƏ Bunlar asudə fikirli, azadə ruhlu bir insan
  • AZAD sərbəst — boş — rahat

Омонимы

  • AZAD AZAD I is. [ fars. ] bot. Bərk oduncaqlı ağac növü
  • AZAD AZAD II sif. [ fars. ] Başqasından asılı olmayan, sərbəst. Ey azad gün, azad insan; Doyunca iç bu bahardan! (S

Антонимы

  • AZAD AZAD – MƏHKUM Diləklərin gah azad; gah məhkum olur sənin (B.Vahabzadə)

Этимология

  • AZAD Farscadır, bizdə qabaqlar onun müqabilində boş sözü işlənib (indi də var). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
AZACIQ
AZAD₁

Значение слова в других словарях