Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • OBRILMAQ

  Oyulmaq; çökmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ODA

  Otaq. Sevdiyim, süpür odanı, Doldur, saqi, ver badanı, Yarıma gələn qadanı Qızıl kimi alıram mən.           (“Abdulla və Cahan”)

  Tam oxu »
 • OĞLAN-UŞAQ

  Çoluq-çocuq qələbəliyi, tünlüyü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • OĞLANCUQ

  Kiçik oğlan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • OĞRAMAQ

  Uğurlamaq, yollamaq. Şapuru can ilə oğradım cəngə, Məğlub eləyibən gətirdim təngə.                                      (“Sam şahzadə”)

  Tam oxu »
 • OĞRAMAQ

  Atın yavaş kişnəməsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • OĞRI

  Oğru. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • OĞURLAYIN

  Gizlicə, yavaşca. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • OQ

  Ox. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • OQÇI

  Oxçu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • OQÇUĞAZ

  Kiçik ox, gözəl ox. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • OQIMAQ

  Oxumaq, dua etmək, dua oxumaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • OLANCA

  Bütün, hər şey, hamısı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • OMUZ

  Çiyin. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ONARMAQ

  İşi aşırmaq, düzəltmək, yaxşılaşdırmaq, yoluna qoymaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ONAT

  Doğru, sağlam. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ONMAQ

  Yaxşılaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ORQAN

  Qalın ip, kəndir, örkən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ORTAC

  1. Atanın yerini tutacaq olan, varis. 2. Şərik (irtaş), ortaq, bərabər, birlikdə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • OSAF ƏRƏB

  Vəsf sözünün cəmi; sifət, keyfiyyət. Bircə gözəl istərəm bu osafda, Gözəllər içində xub tər olsun.                        (“Mahmudla Nigar”)

  Tam oxu »
 • OVA

  Düzənlik, ovalıq. Kərəm deyər: eşq qazanın qaynadan, Geniş ovalarda köhlən oynadan, Fəryad edib, çox analar ağladan, Mən ağlayım yana-yana, aman hey!

  Tam oxu »
 • OVATMAQ

  Bölük-bölük etmək, parçalamaq, qırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • OVHAL

  Əhval. Dəryalar göy geymiş, mahılar qara, İnən belə öz halıma vay deyim. Biz iyid ki, qürbət elə varanda, Qəriblərin ovhalına vay deyim

  Tam oxu »
 • OVRAQ ƏRƏB

  Vərəq sözünün cəmi, övraqi-gül – gül yarpaqları. Mənnən salam olsun Aşıq Sənana, Bil, neçə gül bitib, ovrağı nədi? Məscidi-əqsayə kim qoydu bina, Onun

  Tam oxu »
 • OYARMAQ

  Oyatmaq, yuxudan oyatmaq, oyandırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • OYLUQ

  Bud çuxuru. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • OYUNUNU OYNAMAQ

  Döyüşmək, hünər göstərmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖG

  Ön, doğma. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖGMƏK

  Öymək, mədh etmək, tərif etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖGÜNMƏK

  Öyünmək, özünü öymək, özünü tərifləmək, lovğalanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖGÜT

  Öyüt. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖKCƏ

  Diz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖKÜR-ÖKÜR

  Hönkür-hönkür, bağıra-bağıra. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖLÜMLÜ

  İçində ölüm olan, fani, keçici. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖNCƏ

  Topuq, topuq arxası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖNÇƏLƏMƏK

  Yorğalamaq, yorğa getmək, məhmizləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖNƏLMƏK

  Yaxşılaşmaq, şəfa tapmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖRKƏN

  Minik heyvanlarının çulunu sarıyıb bərkitmək üçün başında doğanaq olan uzun ip; çatı. Napak qarı dedi: – Məndən olsa, oğlanın adını Örkənqulu qoyarsın

  Tam oxu »
 • ÖRMƏ

  Hörük, hörülmüş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖTƏGİ

  Əvvəlki, başqa, qeyrisi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖTRİ

  Örtü (qoşma). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖVLİYA ƏRƏB

  Vəli sözünün cəmi; həyatını Allah yolunda sərf edərək ona yaxınlaşmağa nail olmuş müqəddəs şəxslər. Övliyalar, ənbiyalar, ərənlər, Hanı məndən doğru y

  Tam oxu »
 • ÖVRAQ

  Bax: ovraq.

  Tam oxu »
 • ÖVSAF

  Bax: osaf.

  Tam oxu »
 • ÖYƏC

  Üçyaşar erkək qoyun. Yüz birim atlana, yüz birim düşə, Gündə yüz öyəcim çəkilə şişə, Ağrı dağım kimi şülənim bişə, Axar Araz kimi sel yağım ola

  Tam oxu »
 • ÖYKƏ

  Öfkə, ağciyər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖYKƏN

  Bax: öykə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖYNƏCİK

  Yemək, aşağı normada, kasıb yemək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÖYÜN

  Yemək norması. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • PA FARS

  1. Ayaq. 2. Addım, qədəm. Oyandım qəflətdən, açdım gözümü, Ərənlər payinə sürtdüm üzümü. Dindirdilər, haq söylədim sözümü, Doxsan min kəlməmə bəyan de

  Tam oxu »