Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • MUBAH

  (Meğri) mülayim (hava). – Mırğıda il həməvax mubah keçer

  Tam oxu »
 • MUCUXLAMAX

  (Mingəçevir) dümsükləmək

  Tam oxu »
 • MUCUR

  (Qax, Zaqatala) 1. biryaşar erkək keçi balası 2. sürünün qabağında gedən keçi (Zaqatala). – Mucur hara getsə, sürü dalınca gediy (Zaqatala) Mucur baş

  Tam oxu »
 • MUCURRANMAĞ

  (Kürdəmir) ütülmək. – İncavara saçımın hamsı yammadı, elə ucdarı mucurrandı

  Tam oxu »
 • MUÇİX’

  (Şəki) ağac şitili. – Biyil çoxlu alma muçiyi basdırmışux

  Tam oxu »
 • MUÇUX

  (Borçalı, Gəncə, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir) 1. uçuq, səpki. – Dodağıma muçux tüşüf (Qazax) 2. sızaq. – Çənəmin altınnan çıxan muçux öldüröy məni (Gədəbəy

  Tam oxu »
 • MUÇUXLAMAX

  I (Başkeçid, Borçalı, Gəncə, Qazax, Şəmkir) 1. uçuqlamaq. – Ə:, dodağın niyə muçuxli:f (Borçalı); – Beyjə qorxdum, dodağım muçuxleyif (Şəmkir) 2

  Tam oxu »
 • MUÇUL

  (Qax) 1. qoyun yunu 2. məc. saç

  Tam oxu »
 • MUDUR

  (Dərbənd, Tabasaran) keçi balası. – Büz taza doğulan keçi balasınə mudur də diyədüg, qaday da diyədüg; – Mudurlar anasını əmməgə başladı (Dərbənd); –

  Tam oxu »
 • MUĞ

  (Bərdə) zoğun ucu. – İncil ağacının muğu çivana dərmandı

  Tam oxu »
 • MUĞAN

  (Qarakilsə, Şahbuz) 1. qar təmizləmək üçün üzərinə dəri çəkilmiş üçbucaq şəkilli kürək (Qarakilsə, Şahbuz) 2

  Tam oxu »
 • MUĞANƏZƏX’

  (Qarakilsə) saman tökmək üçün samanlığın divarında düzəldilmiş deşik

  Tam oxu »
 • MUĞARA

  (Qax) bax mağara

  Tam oxu »
 • MUĞAŞAR

  (Meğri) bax mıxaşər

  Tam oxu »
 • MUĞDAR

  (Bakı) hörmət

  Tam oxu »
 • MUĞDUSA

  (Şəki) çirkin, xoşagəlməz

  Tam oxu »
 • MUĞƏLLİTDIX

  (Meğri) dələduzluq. – Muğəllitdıx Calalın gözdərinnan uxiney

  Tam oxu »
 • MUĞLAQ

  (Balakən) xirtdək. – İt heyvanın muğlağınnan tutub boğurdu; – Muğlağım ağrıyır

  Tam oxu »
 • MUĞROY

  (Tovuz) bax məyro. – Naltökəndə muğroy oluf

  Tam oxu »
 • MUĞRUĞ

  (Əli Bayramlı) bax məyro

  Tam oxu »
 • MUĞUR

  muğur gəlmeg: (Bakı) əhəmiyyət vermək, saymaq. – Neynim, nə qədər deyrəm, heç muğur gəlmir

  Tam oxu »
 • MUĞURRAMAĞ

  (Bakı) yoxlamaq

  Tam oxu »
 • MUX

  (Cəbrayıl) ucu şiş ağac

  Tam oxu »
 • MUXAŞƏR

  (Laçın) bax mıxaşər

  Tam oxu »
 • MUXRU

  (Şahbuz) iri keçə alaçıq. – Muxru yazdan sonra yaylaxda olardı; – Muxruları Qarabağın adamı tikər

  Tam oxu »
 • MUXUL

  (Gədəbəy, Şəmkir) 1. paxıl (Gədəbəy). – Muxul adam-zad döy Söyün, kim de:rsə, saf yalan de:r 2. səhlənkar, işə can yandırmayan (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • MUXULLUĞ

  (Gədəbəy, Gəncə, Tovuz, Şəmkir) 1. paxıllıq (Gədəbəy, Gəncə) – Muxulluğ elə:n adama çörəx’ haramdı (Gəncə); – Mən muxulluğ-zad bilmənəm, var isdərəm h

  Tam oxu »
 • MUXUR

  (İmişli) bax mıxır

  Tam oxu »
 • MUXURİ

  (Qarakilsə, Meğri) bax muxru. – Dağda həmişə muxuri qurarux (Qarakilsə); – Özümə bir muxuri tikecəm (Meğri)

  Tam oxu »
 • MUKAK

  (Dərbənd) yabanı bitki adı. – Biz uturan yərdə çuxlu mükak vardi

  Tam oxu »
 • MULA

  (Meğri) mülayim xasiyyətli (adam). – Əsgər mula adamdı

  Tam oxu »
 • MULXUD

  (Cəlilabad) yumruq ◊ Mulxud çəkməy (Cəlilabad) – ağacla vurmaq, kötəkləmək. – Durar, ona bi beş-altı dənə mulxud çəkər

  Tam oxu »
 • MULQAŞIX

  (Meğri) qarışıq, dolaşıq. – Mulqaşıx işdərin hamısın o özü düzəldəcəx’

  Tam oxu »
 • MUM

  (Ordubad) böyürtkən

  Tam oxu »
 • MUNDARÇA

  (Zərdab, İmişli) bax mırdarça

  Tam oxu »
 • MUR

  (Quba) yaradan çıxan suyabənzər maye. – Səfərin əli yaralanmışdı, mur axırdı

  Tam oxu »
 • MURADQUŞI

  (İmişli) ala sığırçın

  Tam oxu »
 • MURAZ

  (Gədəbəy, Tovuz) istək, arzu, murad. – Hamı murazına çassın içində də biz (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • MURÇALAX

  (Basarkeçər) yabanı bitki adı. – İti ujlu ağaş götürünə gedəx’ murçalax yığmağa

  Tam oxu »
 • MURÇAM

  (Qazax) tumurcuq

  Tam oxu »
 • MURDAÇA

  (Şamaxı) bax mırdarça. – Qamçı qayırmağçun ən yaxşı ağac murdaçadı

  Tam oxu »
 • MURDAR

  (Borçalı, Qazax) canavar. – Murdar qoyunu apardı (Qazax) Murdar üşüyən ay (Zərdab) – mart ayı

  Tam oxu »
 • MURDOV

  (Lənkəran) gölməçə. – Murdova gedək quş vurmağa; – Ovdan ötrü murdova getmişdik

  Tam oxu »
 • MURĞUS

  (Naxçıvan) bax murğuz III. – Murğus keçini görmədin?

  Tam oxu »
 • MURĞUTURŞ

  (Şamaxı) xörək adı. – Apar çolpanı kəssir, murğuturş bişirəciyəm

  Tam oxu »
 • MURĞUZ

  I (Kürdəmir, Mingəçevir, Ucar, Zərdab) 1. b a x murquz (Mingəçevir, Ucar, Zərdab) – Uşağlar iyirmi top murğuz bağladılar (Zərdab); – Murğuz qarğıdan u

  Tam oxu »
 • MURĞUZANNIX

  (Bərdə, Cəbrayıl, Gədəbəy, Tovuz) 1. sakitlik, dinclik (Gədəbəy, Cəbrayıl, Tovuz). – Görüηnən nə murğuzannıxdı, bir quşun da xətrinə də:n yoxdu indi (

  Tam oxu »
 • MURQUZ

  (Ağdaş, Cəbrayıl) qarğıyabənzər bitki. – Mən bir dəstə murquz yığdım (Ağdaş); – Murquzdan gəti mizqan düzəldim çalax (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • MURQUZLUX

  (Ağdaş) murquz (qarğıyabənzər bitki) çox olan yer. – Murquzluxda gamuş var

  Tam oxu »
 • MURTAZƏNƏG

  (Dərbənd) xırda milçək. – Murtazənəg qarağac quzasində əmələ gələdü

  Tam oxu »