Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • TU:A

  (Borçalı, Hamamlı, Qazax, Tovuz) kiçik qazan. – Tuyyu ojağa as (Hamamlı); – Bizim ikijə tu:amız var (Tovuz)

  Tam oxu »
 • TUBULQU

  (Cəbrayıl) 1. qırmızımtıl qabığı olan yabanı ağac növü 2. tubulqudan düzəldilmiş əlağacı, çubuq, çomaq

  Tam oxu »
 • TUBURĞI

  (Kürdəmir) bax tubulqu

  Tam oxu »
 • TUBURĞİ

  (Şamaxı) bax tubulqu. – Mənim əsam tuburğidandı

  Tam oxu »
 • TUC

  (Ağbaba, Qax, Oğuz) bax tuj. – Al o tucu, tök xörəyi, vər (Oğuz)

  Tam oxu »
 • TUFULQU

  (Qarakilsə) gəlmə (adam). – Tufluqu gəlmə adama de:rix’

  Tam oxu »
 • TUĞ

  I (Ağsu, İmişli, Şuşa, Zərdab) bayraq. – Qoşın gəldi ölkəsinə qabağında tuğ (İmişli); – Meydana hər dəsdə öz tuğuynan gəlmişdi (Şuşa) II (Ağcabədi, Ye

  Tam oxu »
 • TUĞALLAMAX

  (Ağdam) böyümək, qol-budaq atmaq (ağaca aid). – Ağaş yaxşı tuğallıyıf

  Tam oxu »
 • TUĞAY

  I (Yevlax) hündür, uzun. – Kür qıra:ında tuğay yulğun çoxdu II (Kürdəmir, Salyan) bax toğay

  Tam oxu »
 • TUĞOY

  I (Daşkəsən, Gədəbəy) bax tuğay I. – Bu ağaş tuğoydu o birisinnən (Daşkəsən); – Bu onnan tuğoy döğmü dınnınjıx? (Daşkəsən) II (Daşkəsən) düz və hündür

  Tam oxu »
 • TUĞRUL

  (Şuşa) quş adı. – Bi:l tuğrul çox gəlmişdi

  Tam oxu »
 • TUĞULCA

  (Bərdə) narın süpürgə. – Tuğulca qamış başınnan olur

  Tam oxu »
 • TUX

  (Daşkəsən) mürgü, yuxu ◊ Tux tutmax (Daşkəsən) – mürgüləmək, yuxu tutmaq. – Məni tux tutdu

  Tam oxu »
 • TUXMƏMƏ

  (Meğri) tamahsız, gözütox. – Babəşuğli Rahman tuxməmə igit bir uğlan idi

  Tam oxu »
 • TUJ

  (Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Şuşa) şirəli, emallı. – Tuj çaydanı bəri ver (Ağcabədi); – Tuj çaydan yaxşıdı çay qaynatmağa (Bərdə)

  Tam oxu »
 • TUQQAZ

  (Quba) bax doqqaz. – Tuqqazımızı kəl sındırdı

  Tam oxu »
 • TUQQUY

  (Qax) quş adı

  Tam oxu »
 • TUL

  I (Sabirabad) qum II (Sabirabad) bataqlıq

  Tam oxu »
 • TULAMAZ

  (Şəmkir) bax tolamazda

  Tam oxu »
 • TULAMAZDI

  (Gədəbəy, Qazax) bax tolamazda. – Tulamazdı əlimnən açılan, xoruz parpılef ordaja qaldı (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • TULAMAZDILAMAX

  (Basarkeçər) atmaq, tullamaq. – Salveyi götürüf, tulamazdadı uşa:n dalıncax (Basarkeçər)

  Tam oxu »
 • TULANBAR

  (Ordubad, Şuşa) hamamın ocaqxanası. – Qulu tulanbarı yandırmır (Ordubad); – Odunu yığın tulanbarın qaba: na (Şuşa)

  Tam oxu »
 • TULANBARÇI

  (Naxçıvan, Ordubad, Şuşa) hamamın ocaqçısı. – Tulanbarçı gəlməmişdi (Ordubad); – A bala, ged o tulanbarçını ça:r gəlsin (Şuşa)

  Tam oxu »
 • TULANBARÇILIX

  (Şuşa) ocaqçılıq (hamamda). – Məhi indi də tulanbarçılıx eli:r

  Tam oxu »
 • TULATUTAN

  (Ağdam, Gəncə, Qazax, Tovuz) yabanı ot adı. – Tulatutan adamın paltarına, qoyunun yununa ilişdimi, qopan döyü, çətin təmizdənir (Ağdam); – Paltarıma t

  Tam oxu »
 • TULAZDAMAX

  (Kürdəmir, Qarakilsə) bax tolazdamax. – Hamısını tulazdadı, nəyə lazım?

  Tam oxu »
 • TULAZDIRMA

  (Basarkeçər, Ordubad) səlbə. – Tulazdırma bərk ağaşdan olar

  Tam oxu »
 • TULLAMNAC

  (İmişli) arxın dar, tullanmaq mümkün olan yeri

  Tam oxu »
 • TULUCA

  (Çənbərək) taxılın içində bitən alaq otu adı

  Tam oxu »
 • TULUN

  (Şuşa) gicgah. – Daş Həsənin tulununa dəydi

  Tam oxu »
 • TULUNQ

  (Qax) üskük

  Tam oxu »
 • TUM

  (Qax) bax tim

  Tam oxu »
 • TUMAL

  (Quba) cəm, məcmu. – Aydabalanun dukanundakı şeylərün tumali dürt min manat ilədü

  Tam oxu »
 • TUMANAGİRƏN

  (Gəncə, Ordubad, Şuşa) bayram şənliklərində atılan fişəngin bir növü. – Tumanagirən atmışam, düz getdi Səltənətin civinə girdi (Gəncə); – Uşaxlar bayr

  Tam oxu »
 • TUMAR

  (Şuşa) yazılıb lülələnmiş kağız və ya dəri. – Ceyran dərisinnən yazılmış bir tumar gördüm

  Tam oxu »
 • TUMBUR

  tumbur olmağ: (Bakı) yoxa çıxmaq, qurtarmaq, tükənmək. – Bir gileydi, u da tumbur olub getdi

  Tam oxu »
 • TUMCAR

  (Lənkəran) çəltik şitili. – Əli tumcarı daşıyır

  Tam oxu »
 • TUMCARBAN

  (Lənkəran) çəltik şitili əkilən sahənin qarovulçusu. – Tumcarban gərəy ayığ ola

  Tam oxu »
 • TUMCARLIĞ

  (Lənkəran) çəltik şitili əkilən sahə, lək. – Bu yer tumcarrığ üçün yaxşıdı

  Tam oxu »
 • TUMIĞ

  (Salyan) zökəm

  Tam oxu »
 • TUMLİ

  (Quba) qurudulmuş tumlu ərik. – Tumlimiz yoxdu

  Tam oxu »
 • TUMOSALIM

  (Sabirabad) zökəm

  Tam oxu »
 • TUMRU

  (Salyan) doğru, düzgün. – Bı sözı sənə tumru di:rəm; – Ələfsər tumru danışır

  Tam oxu »
 • TUMRUZ

  (Quba) cır gilas. – Tumruz acıdu

  Tam oxu »
 • TUMSUS

  (Quba) atası və ya anası başqa millətdən olan. – Bizim kəndin bəizi adamlari tumsusdu

  Tam oxu »
 • TUMTA

  (Bakı) kobud

  Tam oxu »
 • TUMTAX

  (Bakı) bax tumta

  Tam oxu »
 • TUN

  (Quba) dəyirmanda buğda tökülən yer, təknə. – Dəgirmanın tunində ancağ un kilo qədər buğda qalıbdu

  Tam oxu »
 • TUNQAL

  (Quba) girəvə, fürsət. – Tunqalə düşəndə üz işini görərdi

  Tam oxu »
 • TUNQALMƏLİK

  (Zaqatala) uşaq oyunu adı. – Bacım tunqalməlik oynuyur

  Tam oxu »