Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • ARANI DAĞA, DAĞI ARANA DAŞIMAQ (APARMAQ)

  müəyyən bir məsələ haqqında çox fikirləşmək, dərin fikrə getmək, götür-qoy etmək.

  Tam oxu »
 • ARANI KƏSMƏK

  münasibətə son qoymaq, get-gəli dayandırmaq.

  Tam oxu »
 • ARANI QATMAQ

  kiminsə işlərinə mane olmaq, cəncəl, qalmaqal salmaq; ~ isti aşına soyuq su qatmaq.

  Tam oxu »
 • ARANI SAZ ELƏMƏK

  dostlaşmaq, yaxşı münasibətlər qurmaq, daha da mehriban olmaq; ~ arası düzəlmək, arası kök (saz) olmaq

  Tam oxu »
 • ARANI SOYUTMAQ

  əlaqələri zəifləmək, get-gəli, ünsiyyəti azaltmaq.

  Tam oxu »
 • ARASI AÇIQ OLMAQ

  yaxın olmaq, səmimi münasibət qurmaq, hər sözü yanında danışa bilmək.

  Tam oxu »
 • ARASI AÇILMAQ

  yaxınlaşmaq, dostlaşmaq, daha yaxın olmaq.

  Tam oxu »
 • ARASI DƏYMƏK

  bax: araları dəymək.

  Tam oxu »
 • ARASI DÜZƏLMƏK

  münasibətləri yaxşılaşmaq; ~ aranı saz eləmək.

  Tam oxu »
 • ARASI KƏSİLMƏMƏK

  fasilə verməmək, bitməmək, qurtarmamaq, davam etmək; ~ ardı-arası kəsilməmək, ardı kəsilməmək.

  Tam oxu »
 • ARASI KÖK (SAZ) OLMAQ

  münasibətləri yaxşı olmaq; ~ aranı saz eləmək.

  Tam oxu »
 • ARASI OLMAQ

  əlaqəsi, dostluğu olmaq; xoşlamaq, istəmək.

  Tam oxu »
 • ARASI SOYUMAQ

  bax: araları soyumaq (sərinləmək).

  Tam oxu »
 • ARATA QOYMAQ

  toxum səpməzdən əvvəl şumu suvarmaq.

  Tam oxu »
 • ARATI ÇIXMAQ

  müəyyən dərəcədə quruyaraq səpin üçün münasib hala gəlmək.

  Tam oxu »
 • ARATI QAÇMAQ

  çox qurumaq (torpaq haqqında), lazımi dərəcəni keçmək.

  Tam oxu »
 • ARAYA DÜŞMƏK

  1. Vasitəçilik etmək.  2. Gözlənilmədən əlavə iş yaranmaq.

  Tam oxu »
 • ARAYA GİRMƏK

  1. Kimlərinsə münasibətinin pozulmasına səbəb olmaq; ~ ara vurmaq, ara qarışdırmaq.  2. Münaqişə edən tərəflər arasında vasitəçi olmaq, onları barışdı

  Tam oxu »
 • ARAYA QOYMAQ

  gülüş hədəfinə çevirmək, dolamaq; ~ məsxərəyə qoymaq, ələ salmaq, lağa qoymaq, söz qoşmaq, ortaya qoymaq, hoydu-hoyduya götürmək, vedrə bağlamaq

  Tam oxu »
 • ARAYA SÖZ QATMAQ (SALMAQ)

  1. Mübahisə törətmək, narazılıq yaratmaq.  2. Söhbət zamanı əsas məsələdən danışmamağa, fikri yayındırmağa çalışmaq; ~ söhbəti fırlatmaq, aralığa söz

  Tam oxu »
 • ARAYA SU SƏPMƏK

  münasibətləri yoluna qoymaq, sülh yaratmaq.

  Tam oxu »
 • ARAYA YAYLIQ ATMAQ

  dava-dalaşı dayandırmaq, dalaşanları ayırmaq.

  Tam oxu »
 • ARAZ AŞIĞINDANDIR, KÜR TOPUĞUNDAN

  heç bir dərdi, fikri, qayğısı olmayan, heç nəyi vecinə almayan adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ARDI-ARASI KƏSİLMƏMƏK

  bax: arası kəsilməmək.

  Tam oxu »
 • ARDI KƏSİLMƏMƏK

  bax: arası kəsilməmək.

  Tam oxu »
 • ARĞAC KEÇMƏK

  kiməsə mane olmaq, düzəlmək üzrə olan bir işi cürbəcür yollarla pozmaq, düzəlməyə qoymamaq; ~ əngəl çıxarmaq, pəl vurmaq (qatmaq)

  Tam oxu »
 • ARXA-ARXAYA VERMƏK

  köməkləşmək, əlbir olmaq; ~ kürək-kürəyə vermək.

  Tam oxu »
 • ARXA ÇEVİRMƏK

  əlaqəni kəsmək, münasibətləri pozmaq; nankorluq, xəyanət etmək; ~ üz çevirmək (döndərmək), kürək çevirmək

  Tam oxu »
 • ARXA DURMAQ

  havadarlıq etmək, dayaq olmaq, müdafiə etmək; ~ hayan durmaq.

  Tam oxu »
 • ARXA QAPIDAN SOXULMAQ

  layiq olmadığı yeri tutmağa can atmaq.

  Tam oxu »
 • ARXADA DA GÖZÜ VAR

  hər şeyə ciddi nəzarət edən, gözündən heç nə qaçırmayan adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ARXASI YERƏ GƏLMƏK (DƏYMƏK)

  basılmaq, məğlub olmaq; ~ kürəyi yerə gəlmək.

  Tam oxu »
 • ARXASINDA DAĞ KİMİ DAYANMAQ

  bax: arxasında dayanmaq.

  Tam oxu »
 • ARXASINDA DAYANMAQ

  yaxından tanıdığı bir adamı himayə etmək, çətin vəziyyətdə, dar məqamda öz köməyini əsirgəməmək, müdafiə etmək; ~ arxasında dağ kimi dayanmaq, dalında

  Tam oxu »
 • ARXASINI YERƏ VERMƏMƏK

  özünü günahkar bilməmək, ittihamı qəbul etməmək.

  Tam oxu »
 • ARXASINI YERƏ VURMAQ (QOYMAQ)

  məğlub etmək, çökdürmək; ~ kürəyini yerə vurmaq (qoymaq).

  Tam oxu »
 • ARXAYIN SALMAQ

  xatircəm etmək, əmin etmək, nigaranlıqdan qurtarmaq, qəlbən rahat etmək; ~ layla demək.

  Tam oxu »
 • ARXI TULLANMAMIŞ “HOP” DEMƏK

  işi bitirməmiş lovğalanmaq, görülməmiş işin nəticələri haqqında danışmaq; ~ çay gəlməmiş çırmanmaq (soyunmaq)

  Tam oxu »
 • ARI-NAMUSU YEMƏK

  həyasızlaşmaq, heç nədən utanmamaq; ~ abır-həyanı itirmək.

  Tam oxu »
 • ARI YEYİB NAMUSU ATMAQ

  abır-həyasını itirmək, abırsız olmaq.

  Tam oxu »
 • ARI YUVASI

  qələbəlik, insanların bir ağızdan danışdıqları yer.

  Tam oxu »
 • ARI YUVASINA ÇÖP SOXMAQ (UZATMAQ)

  hirsləndirmək, hiddətə, etiraza səbəb olmaq; ~ əsəbləri ilə oynamaq.

  Tam oxu »
 • ARIĞIN QORUQDA NƏ İŞİ

  arzu edilməyən bir yerə gedən, gücünə və imkanına uyğun gəlməyən işlə məşğul olaraq zərər çəkən adam haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • ARIM VAR, ARIM VAR - EŞŞƏKARISI

  birisinin çox təriflədiyi bir şeyi ortaya çıxararkən heç də deyilən kimi olmadığını bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • ARİFƏ BİR İŞARƏ

  bir şeyi çox tez, dərhal, adi eyhamdan başa düşən insanlar haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ARMUD SAPLAĞINA DÖNMƏK

  bax: boğazı armud saplağına dönmək.

  Tam oxu »
 • ARPA ÇÖRƏYİ

  adamlara yovuşmayan, özünə qapılan, tək qalmağı sevən şəxslər haqqında işlədilən ifadə; ~ quru balıq

  Tam oxu »
 • ARPASI ARTIQ DÜŞMƏK

  bax: yalı artıq düşmək.

  Tam oxu »
 • ARŞIN UDMAQ

  düz və hərəkətsiz dayanmaq, tərpənməmək; ~ lom udmaq.

  Tam oxu »
 • ARTIQ-ƏSKİK DANIŞMAQ

  danışarkən əndazəni aşmaq, etik hədləri keçmək.

  Tam oxu »