Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • AT İLXISI, KÖPƏK SÜRÜSÜ

  arzu olunmayan hədsiz say çoxluğuna mənfi münasibəti bildirən ifadə.

  Полностью »
 • AT İZİNİ İT İZİNƏ QARIŞDIRMAQ

  səhv salmaq, yanlış olaraq nəyi isə dəyişik salmaq.

  Полностью »
 • AT MİN, ÇAP

  geniş, böyük yer haqqında işlədilən ifadə; ~ içində itmək.

  Полностью »
 • AT OYNATMAQ

  özünü hökmran kimi aparmaq, ağalıq etmək, istədiyini etmək, mənəm-mənəmlik etmək; ~ meydan sulamaq.

  Полностью »
 • AT ÖLÜB, İTLƏRİN BAYRAMIDIR

  güclü, nüfuzlu və şöhrətlilərin əvəzinə meydana zəif və acizlərin çıxmasına münasibət bildirən ifadə

  Полностью »
 • ATA MALI KİMİ

  tən yarı, bərabər, ədalətli.

  Полностью »
 • ATA YURDUNDA BAYQUŞLAR ULAYIR

  bax: yurdunda bayquşlar ulayır.

  Полностью »
 • ATAN YAXŞI, ANAN YAXŞI

  kimisə bir şeyə inandırıb razı salmaq, vəziyyəti anlatmaq üçün işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • ATASINA OD VURMAQ

  bax: atasını yandırmaq.

  Полностью »
 • ATASINA RƏHMƏT OXUTDURMAQ

  əvvəlkindən (rəhmət oxunandan) daha əzazil, daha pis olmaq.

  Полностью »
 • ATASINI DALINA ŞƏLLƏMƏK (SARIMAQ)

  bax: atasını yandırmaq.

  Полностью »
 • ATASINI YANDIRMAQ

  şiddətli cəzalandırmaq; ~ atasına od vurmaq, atasını dalına şəlləmək (sarımaq), dədəsini dalına şəlləmək (sarımaq), dədəsini yandırmaq

  Полностью »
 • ATDAN DÜŞÜB EŞŞƏYƏ MİNMƏK

  vəzifə və ya zənginlik baxımından  geriləmək, hər hansı bir işin vaxtında qədir-qiymətini bilməmək, şansı dəyərləndirə bilməmək

  Полностью »
 • ATDAN SALMAQ

  yıxmaq, məğlub etmək; ~ atlını atdan salmaq.

  Полностью »
 • ATƏŞƏ TUTMAQ

  1. Gülləbaran etmək.  2. Şiddətli tənqid etmək (“tənqid atəşinə tutmaq”  şəklində də işlənir).

  Полностью »
 • ATI ATIN YANINA BAĞLAMAQ

  eyni xasiyyətli, eyni düşüncəli adamların bir yerdə olmasına şərait yaratmaq.

  Полностью »
 • ATI DAŞLIĞA SÜRMƏK

  vəziyyəti çətinləşdirmək; ~ ağzını şuma salmaq.

  Полностью »
 • ATI EŞŞƏYƏ DƏYİŞMƏK

  yaxşı bir şeyi daha pis və ucuz bir şeylə dəyişmək, səviyyəni aşağı salmaq.

  Полностью »
 • ATILAN DIRNAĞINA DA DƏYMƏZ

  bax: dırnağına belə dəyməz.

  Полностью »
 • ATIN QABAĞINA ƏT, İTİN QABAĞINA OT QOYMAQ

  işi tərsinə görmək; bölgüdə ədalətsizlik etmək; insanlara qabiliyyətlərinə uyğun olmayan vəzifə vermək

  Полностью »
 • ATIN TƏRS YƏHƏRLİ GƏLSİN

  dan. “səni görüm öləsən” mənasında işlədilən ifadə; qarğış etiketi.

  Полностью »
 • ATLA GEDİŞ ETMƏK

  müəyyən vəziyyətlə bağlı gözlənilməz və hiyləgər hərəkət etmək.

  Полностью »
 • ATLINI ATDAN SALMAQ

  bax: atdan salmaq.

  Полностью »
 • ATMACA ATMAQ

  kimisə qıcıqlandırmaq üçün kinayəli söz demək.

  Полностью »
 • AVAM YERİNƏ QOYMAQ

  qarşısındakını xam, zəif, təcrübəsiz, bacarıqsız sayaraq bundan istifadə etməyə çalışmaq

  Полностью »
 • AVARA QOYMAQ

  işdən-gücdən etmək, səmərəli, faydalı işlə məşğul olmasına əngəl yaratmaq.

  Полностью »
 • AVAZIN YAXŞI GƏLİR, OXUDUĞUN QURAN OLSA

  birisinin çox yaxşı, maraqlı, gərəkli, amma həyata keçməsi, reallaşması mümkünsüz və ya çox çətin olan şeylərdən danışması müqabilində işlədilən ifadə

  Полностью »
 • AY DOLANDI, İL KEÇDİ

  bax: ay ötdü, il dolandı.

  Полностью »
 • AY İŞIĞINDA İYNƏ SAPLAMAQ

  gözləri yaxşı görmək.

  Полностью »
 • AY ÖTDÜ, İL DOLANDI

  vaxtın keçməsi mənasında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • AY PARÇASI

  adətən, qız haqqında: çox gözəl, məftunedici, heyranedici.

  Полностью »
 • AYA DEYİR, SƏN ÇIXMA, MƏN ÇIXIM

  çox cazibədar, misilsiz gözəlliyi olan qız haqqında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • AYA-GÜNƏ DÖNMƏK

  gec-gec görünmək; ~ bayramdan-bayrama görünmək, gözə dəyməmək, bayram şəkərburasına (aşına) dönmək.

  Полностью »
 • AYAĞA DOLAŞMAQ

  mane olmaq, əngəl olmaq; ~ əl-ayağa dolaşmaq.

  Полностью »
 • AYAĞA DÖŞƏNMƏK

  çox yalvarmaq, bir şeyi təkidlə istəmək.

  Полностью »
 • AYAĞA GETMƏK

  ishal olmaq; ~ mədəsi pozulmaq, qarnı açılmaq (işləmək, pozulmaq).

  Полностью »
 • AYAĞA QALDIRMAQ

  1. Mübarizəyə sövq etmək.  2. Müalicə etmək, xəstəliyini sağaltmaq; ~ ayaq üstə qoymaq.  3. Əlinə pul gəlməsinə, varlanmasına, maddi cəhətdən müstəqil

  Полностью »
 • AYAĞA QALXMAQ

  1. Hərəkata başlamaq, üsyan etmək.  2. Xəstəlikdən sağalmaq, yaxşı olmaq.  3. Maddi cəhətdən artıq müstəqil olmaq, işə başlamaq, pul qazanmaq; ~ özünü

  Полностью »
 • AYAĞA SALMAQ

  aşağılamaq, hörmətdən, nüfuzdan, etibardan salmaq.

  Полностью »
 • AYAĞA VERMƏK

  kiminsə qarşısında alçaltmaq.

  Полностью »
 • AYAĞI AÇILMAQ

  bir yerə gedib-gəlməyə başlamaq.

  Полностью »
 • AYAĞI BÜDRƏMƏK

  səhvə yol vermək, yanılmaq; ~ ayağı sürüşmək.

  Полностью »
 • AYAĞI DALINCA GETMƏMƏK

  bax: əldən düşmək.

  Полностью »
 • AYAĞI DOLAŞMAQ

  büdrəmək.

  Полностью »
 • AYAĞI DÜŞƏRLİ (YÜNGÜL, SAYALI) OLMAQ

  bir işə müsbət təsiri olmaq, xoşqədəm olmaq, uğur gətirmək, gəlişi uğurlu olmaq; ~ ayağı düşmək.

  Полностью »
 • AYAĞI DÜŞMƏK

  1. Gəlişi ilə uğur gətirmək, xoşqədəm olmaq; ~ ayağı düşərli (yüngül, sayalı) olmaq.  2. Təsadüfən, yolüstü bir yerə gəlmək; ~ yolu düşmək

  Полностью »
 • AYAĞI KƏSİLMƏK

  bir yerə gəlib-getməmək, əlaqəsini kəsmək.

  Полностью »
 • AYAĞI SÖZÜNƏ BAXMAMAQ

  bərk yorulmaq, çətin yerimək, səndirləmək.

  Полностью »
 • AYAĞI SÜRÜŞMƏK

  yanlışlığa yol vermək; ~ düz yoldan çıxmaq, ayağı büdrəmək.

  Полностью »
 • AYAĞI YER ALMAQ

  ürəklənmək, özünü inamlı hiss etmək, yerini möhkəmlətdikcə dili uzun olmaq, özünə güvənmək.

  Полностью »