Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • BOĞAZ ÇƏKMƏK (UZATMAQ)

  təkidlə xahiş etmək, yalvarmaq; ~ üz vurmaq, dil uzatmaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZ QALMAQ

  kiminsə yanında hər hansı səbəbdən borclu olmaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZ OLMAQ

  1. Birisi istəmədən ona şərik olmaq, qoşulmaq; ~ qabırğa olmaq, boğaz ortağı olmaq.  2. Borclu olmaq, kiminsə yanında gözükölgəli olmaq

  Tam oxu »
 • BOĞAZ ORTAĞI OLMAQ

  başqasının yeməyinə, mal-mülkünə şərik olmaq; ~ qabırğa olmaq, boğaz olmaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZ OTARMAQ (GƏZDİRMƏK)

  müftəxorluq etmək, orada-burada başqalarının hesabına qarnını doydurmaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZA KEÇMƏK

  ilişmək, yapışmaq; ~ başa bəla olmaq (kəsilmək).

  Tam oxu »
 • BOĞAZA QƏDƏR

  həddindən çox.

  Tam oxu »
 • BOĞAZA YIĞILMAQ

  bezmək, usanmaq; ~ təngə gəlmək, cana yığılmaq, cana doymaq, canı boğazına yığılmaq (gəlmək), cana gəlmək, zinhara gəlmək, hər şeyə tüpürmək, bıçaq sü

  Tam oxu »
 • BOĞAZA YIĞMAQ

  bezdirmək, usandırmaq; ~ təngə gətirmək, cana yığmaq, cana gətirmək, zinhara gətirmək, ürəyini çəkmək (üzmək), gen yerini dar eləmək, başını keçəl elə

  Tam oxu »
 • BOĞAZDAN YUXARI

  qeyri-səmimi, bayağı, boş-boş (ifadə, cümlə, nitq, danışıq haqqında).

  Tam oxu »
 • BOĞAZI ARMUD SAPLAĞINA DÖNMƏK

  çox arıqlamaq, zəifləmək; ~ ayaq üstə qırxı çıxmaq, bir dəri, bir sümük qalmaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZI ƏLDƏ QALMAQ

  çətin vəziyyətdə qalmaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZI ƏLİNDƏ OLMAQ

  birinin əlinə düşmək, taleyi kimdənsə asılı olmaq; ~ ipi başqasının əlində olmaq, əlində qalmaq, canı əlində olmaq

  Tam oxu »
 • BOĞAZI GAVAHINLA DEŞİLİB

  gur, yüksək və qıcıqlandırıcı səslə danışan adam haqqında deyilən ifadə.

  Tam oxu »
 • BOĞAZI GƏLMƏK

  boğazı ağrımaq, boğazında iltihab olmaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZI QURUMAQ

  1. Qorxmaq, cavab verə bilməmək, çətin sual qarşısında aciz qalmaq; ~ tüpürcəyi qurumaq.  2. Susamaq

  Tam oxu »
 • BOĞAZINA BAĞLAMAQ

  zorla və ya hiylə ilə qəbul etdirmək; ~ boynuna qoymaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINA ÇÖKMƏK

  çıxılmaz vəziyyətə salmaq, bir şeyə məcbur etmək; ~ divara dirəmək (qısnamaq).

  Tam oxu »
 • BOĞAZINA İP SALMAQ

  özünə tabe etmək; ~ başına xalta salmaq, boynuna xalta keçirmək.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINA KEÇİRMƏK

  birini başqasına calamaq, ilişdirmək, qəmiş eləmək.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINA KEÇMƏK

  özünü zorla sırımaq, əl çəkməmək, qəmiş olmaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINA KƏNDİR SALMAQ

  kimisə ələ alıb arxasınca aparmaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINA QURĞUŞUN DOLDURMAQ

  işgəncə vermək, əziyyət etmək.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINA ŞƏRİK ÇIXMAQ

  başqasının puluna, var-dövlətinə şərik çıxmaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINDA BAŞMAQ TAYI QALMAQ

  susmaq, danışmamaq, kənarda qalıb məsələyə qarışmamaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINDA DÜYÜNLƏNMƏK

  1. Demək istədiyini həyəcandan deyə bilməmək.  2. Həyəcandan, qorxudan yemək yeyə bilməmək.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINDA QALMAQ

  dan. istəyinə, arzusuna nail olmamaq (mənfi çalarda); ~ gözündə qalmaq, ürəyində qalmaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINDAN ÇIXARIB VERMƏK

  özünə yararlı olan bir şeyi məcburiyyət qarşısında qalıb başqasına vermək, özünün ehtiyacı olduğu halda başqasına maddi köməklik etmək

  Tam oxu »
 • BOĞAZINDAN ÇIXARMAQ

  qismət olmamaq, əlində olan bir şeyi itirmək.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINDAN KƏSMƏK

  yemək-içməyə ciddi qənaət etmək, qıymamaq; özünə korluq vermək hesabına başqasına yardım etmək.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINDAN SU KEÇMƏMƏK

  kədərlənmək, xiffət etmək, üzülmək.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINDAN YAPIŞMAQ

  çətin vəziyyətə salmaq, bir şeyə məcbur etmək.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINI ARITLAMAQ

  öskürməklə boğazını təmizləmək, danışmağa hazırlaşmaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINI KƏNDİRDƏN QURTARMAQ

  çətin vəziyyətdən qurtarmaq, xilas etmək.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINI KƏNDİRƏ VERMƏMƏK

  təslim olmamaq, inadkarlıq göstərmək.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINI QƏHƏR TUTMAQ

  bax: qəhər tutmaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINI YAĞLAMAQ

  dan. rüşvət vermək.

  Tam oxu »
 • BOĞAZINI YAŞLAMAQ (İSLATMAQ)

  dan. bir az içki içmək (əsasən, alkoqol nəzərdə tutulur).

  Tam oxu »
 • BOĞAZINI YIRTMAQ (CIRMAQ)

  dan. ucadan və əsəbi danışmaq, qışqırmaq; bir şey haqqında təkrar-təkrar və səmərəsiz yerə danışmaq.

  Tam oxu »
 • BOĞAZININ QULU OLMAQ

  ancaq maddiyyat haqqında düşünmək, öz mənfəətini güdmək, çox yeməyə həris olmaq; ~ nəfsinin qulu olmaq

  Tam oxu »
 • BOMBA PARTLATMAQ

  qeyri-adi bir şey eləmək.

  Tam oxu »
 • BOMBOZ BOZARMAQ

  1. Rəngi solmaq.  2. Əsəbdən üz ifadəsi dəyişmək.

  Tam oxu »
 • BORC İÇİNDƏ ÜZMƏK

  çoxlu borcu olmaq; ~ borcu xirtdəyə çıxmaq, xərcə-borca düşmək.

  Tam oxu »
 • BORC OLSUN

  birinin pisliyi müqabilində nə vaxtsa əvəz çıxacağını bildirən hədələyici ifadə.

  Tam oxu »
 • BORCDAN ÇIXMAQ

  əvəzini vermək, minnətdən çıxmaq, qarşılığını vermək.

  Tam oxu »
 • BORCLU ÇIXARMAQ

  başqasını əsassız yerə günahlandırmaq, haqsız hesab etmək; ~ minnət qoymaq.

  Tam oxu »
 • BORCU XİRTDƏYƏ ÇIXMAQ

  bax: borc içində üzmək.

  Tam oxu »
 • BORDAĞA BAĞLAMAQ

  kökəltmək, yedirib-içirmək, rahat həyat yaşatmaq.

  Tam oxu »
 • BORDAQDA SAXLAMAQ

  bax: bordağa bağlamaq.

  Tam oxu »
 • BOSTANI BAR GƏTİRMƏMƏK

  əziyyəti puça getmək, zəhmətinin qarşılığını almamaq.

  Tam oxu »