Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • BU BAŞDAN VURUB O BAŞDAN ÇIXMAQ

  bir yerdə dayanmamaq, çox yerləri gəzmək, hər yeri dolaşmaq, bənd almamaq.

  Tam oxu »
 • BU DÜNYANIN ADAMI DEYİL

  davranışları, hərəkətləri, düşüncələri zamana, mühitə uyğun gəlməyənlər haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • BU XƏMİR HƏLƏ ÇOX SU APARACAQ

  həlli çətin olan və uzun müddət zəhmət tələb edən iş, məsələ haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • BU XINA (HƏNA) O XINADAN (HƏNADAN) DEYİL

  bir işin başqaları ilə müqayisədə daha çətin olmasını xatırlatmaq üçün işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • BU KÜÇƏ MƏNİM, O KÜÇƏ SƏNİN

  çox gəzib, çox axtarıb-dolaşan şəxs haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • BU QULAĞINDAN ALIB O QULAĞINDAN VERMƏK (ÖTÜRMƏK)

  bax: bir qulağından alıb o biri qulağından vermək (ötürmək).

  Tam oxu »
 • BU, MEYDAN, BU DA ŞEYTAN

  gücünü, qüvvətini, bacarığını göstərməyə çağırış məqsədilə işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • BU MƏNİM ÜZÜM, BU SƏNİN ÜZÜN

  sözünün üstündə durmuş şəxsin vədinə xilaf çıxmış adama qınaq məqsədilə söylədiyi ifadə.

  Tam oxu »
 • BU SƏN GİRƏN KOL DEYİL

  sənin edə biləcəyin iş deyil, sən bacarmazsan.

  Tam oxu »
 • BU YERDƏ QƏRİBİ AĞLAMAQ TUTDU

  çarəsiz vəziyyətdə qalmış, çətinliklə üzləşmiş adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • BUGÜN-SABAHA SALMAQ

  qəsdən süründürmək, gecikdirmək, ləngitmək; ~ ağzını boza vermək, ağzını dağa-daşa salmaq, ötür-ötürə salmaq, sabah-sabaha salmaq

  Tam oxu »
 • BUĞDA YEYİB CƏNNƏTDƏN ÇIXIB

  özü haqqında yüksək fikirdə olan, camaata qoşulmayan, lovğa və təkəbbürlü adam haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • BUĞDANI QILÇIQDAN AYIRMAQ

  yaxşını pisdən fərqləndirmək; ~ ağı qaradan seçmək.

  Tam oxu »
 • BUXOV VURMAQ

  böyüməsinə, irəliləməsinə mane olmaq; ~ qarşısını almaq (kəsmək).

  Tam oxu »
 • BUİLKİ SƏRÇƏ (CÜCƏ) BİLDİRKİ SƏRÇƏYƏ (CÜCƏYƏ) CİP-CİP ÖYRƏDİR

  təcrübəsiz, dardüşüncəli bir adamın zəngin həyat təcrübəsi olan, dünyagörmüş bir insana ağıl, məsləhət, öyüd-nəsihət verməsi

  Tam oxu »
 • BULAQ BAŞINA SUSUZ APARIB SUSUZ GƏTİRMƏK

  bax: çaya susuz aparıb susuz gətirmək.

  Tam oxu »
 • BULANIQ SUDA BALIQ TUTMAQ

  hər hansı ağır, çətin, böhranlı şəraitdən öz xeyrinə istifadə etmək, qarışıq vəziyyətdən öz xeyri üçün yararlanmaq

  Tam oxu »
 • BUNA DA BİR QUŞ

  bitdi, qurtardı, həll edildi, baxıldı və s. mənalarda işlədilən ifadə; ~ quş qoymaq.

  Tam oxu »
 • BURALARDA OL

  slenq. hər hansı xahişdən imtina edərkən “gözlə, ay elədim ha...” mənasında saymazyana şəkildə işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • BURDA ALA QARĞA BALA ÇIXARMAZ

  qarma-qarışıq, hay-küylü və narahat olan yer haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • BURDA MƏNƏM, BAĞDADDA KOR XƏLİFƏ

  başqaları üzərində ağalıq, mənəm-mənəmlik edən şəxs haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • BURDA VURAR QILINCI, HƏLƏBDƏ (BAĞDADDA) OYNAR UCU

  birisinin böyük səlahiyyət və nüfuz sahibi olduğunu bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • BURDAN VURUB ORDAN ÇIXIR

  çox gəzən, qısa müddətdə çox yerə baş çəkən adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • BURNU DA QANAMAMAQ

  heç bir zərər dəyməmək, ziyan görməmək.

  Tam oxu »
 • BURNU DİK (YUXARI) GƏZMƏK

  bax: burnunu dik (yuxarı) tutmaq.

  Tam oxu »
 • BURNU GİRMƏYƏN YERƏ BAŞINI SOXMAQ

  bax: başı girməyən yerə bədənini soxmaq.

  Tam oxu »
 • BURNU GÖYLƏ GETMƏK

  heç kəslə hesablaşmamaq, dikbaşlıq etmək, özünü təkəbbürlü aparmaq; ~ burnunu dik (yuxarı) tutmaq.

  Tam oxu »
 • BURNU OVULMAQ

  bax: ağız-burnu ovulmaq.

  Tam oxu »
 • BURNU YERƏ DƏYMƏK

  1. Qocalmaq, heydən düşmək.  2. Nədənsə küsmək, incimək; narazı qalmaq.

  Tam oxu »
 • BURNUNA BARIT İYİ DƏYMƏYİB

  təcrübəsiz, sınaqdan çıxmamış, müharibə, döyüş görməmiş adam haqqında işlədilən ifadə; ~ burnuna şam iyi dəyməyib

  Tam oxu »
 • BURNUNA DUZLU SU QOYMAQ

  cəzalandırmaq, tənbeh etmək; ~ payını vermək.

  Tam oxu »
 • BURNUNA İY DƏYMƏK

  xeyirli bir iş olacağını hiss etmək; ~ qulağına səs dəymək.

  Tam oxu »
 • BURNUNA ŞAM İYİ DƏYMƏYİB

  bax: burnuna barıt iyi dəyməyib.

  Tam oxu »
 • BURNUNDAN DÜŞMƏK

  çox oxşamaq, hədsiz bənzəmək.

  Tam oxu »
 • BURNUNDAN GƏLMƏK

  etdiyi hər hansı bir hərəkətə görə sonralar əziyyət çəkmək, xeyrini görməmək, çox pis nəticələnmək; ~ burnundan piltə-piltə gəlmək, yediyini qusmaq

  Tam oxu »
 • BURNUNDAN GƏTİRMƏK (TÖKMƏK)

  peşman etmək; ~ haram eləmək, əhvalını korlamaq, kefinə soğan doğramaq, gözündən gətirmək (tökmək).

  Tam oxu »
 • BURNUNDAN PİLTƏ-PİLTƏ GƏLMƏK

  bax: burnundan gəlmək.

  Tam oxu »
 • BURNUNDAN UZAĞI GÖRƏ BİLMƏMƏK

  dardüşüncəli olmaq, gələcəyi düşünməmək, uzaqgörən olmamaq.

  Tam oxu »
 • BURNUNDAN VURMAQ

  geri qaytarmaq, mane olmaq, qoymamaq.

  Tam oxu »
 • BURNUNU BAYIRA (ÇÖLƏ) ÇIXARA BİLMƏMƏK

  qorxmaq, gizlənmək, çəkinmək.

  Tam oxu »
 • BURNUNU DİK (YUXARI) TUTMAQ

  təkəbbürlü olmaq, lovğalanmaq; ~ özünü çəkmək (dartmaq), burnu göylə getmək.

  Tam oxu »
 • BURNUNU HƏR YERƏ SOXMAQ

  bax: burnunu soxmaq.

  Tam oxu »
 • BURNUNU SALLAMAQ

  narazı qalmaq, küsmək, incimək, bikef olmaq; ~ mısmırığını sallamaq, sümsüyünü sallamaq.

  Tam oxu »
 • BURNUNU SOXMAQ

  lazım olmadan hansısa işə qarışmaq; ~ baş soxmaq.

  Tam oxu »
 • BURNUNU TUTSAN (SIXSAN), CANI ÇIXAR

  çox zəif və gücsüz, arıq adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • BURNUNUN ALTINDA OLMAQ

  çox yaxın olmaq, yanında olmaq.

  Tam oxu »
 • BURNUNUN SUYUNU AXITMAQ

  ağlayaraq şikayətlənmək, sızıldamaq, ah-vay etmək; yalvarışla bir şey istəmək.

  Tam oxu »
 • BURNUNUN UCU GÖYNƏMƏK

  çox darıxmaq, kimisə görməyi çox arzulamaq.

  Tam oxu »
 • BURNUNUN UCUNDA

  lap yaxınında, yanındaca.

  Tam oxu »
 • BURNUNUN UCUNDA (ALTINDA) DANIŞMAQ

  mızıldamaq.

  Tam oxu »