Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • QAN AXTARMAQ

  heç bir səbəb olmadan döyüşməyə, vuruşmağa, qan tökməyə bəhanə axtarmaq; ~ qana susamaq, qan-qan demək

  Tam oxu »
 • QAN APARMAQ

  qanaxmadan huşunu itirmək, halı pisləşmək.

  Tam oxu »
 • QAN BAHASINA

  çox böyük insan tələfatı hesabına, böyük qurbanlar verərək.

  Tam oxu »
 • QAN BEYNİNƏ VURMAQ (SIÇRAMAQ)

  son dərəcə qəzəblənmək; ~ özündən çıxmaq, cin atına minmək, hirsi başına (təpəsinə) vurmaq. 

  Tam oxu »
 • QAN ÇANAĞI

  qan tökmək istəyən, qan-qan deyən, davakar, fitnəkar, araqarışdıran; ölüm təhlükəsi yaradan.

  Tam oxu »
 • QAN ÇƏKMƏK

  qohumluq əlaqəsini büruzə vermək, xoş təsir bağışlamaq; ~ suyu şirin gəlmək.

  Tam oxu »
 • QAN DÜŞMƏK

  ədavət, kin-küdurət, düşmənçilik yaranmaq.

  Tam oxu »
 • QAN ELƏMƏK

  böyük uğur qazanmaq, qeyri-adi nailiyyət əldə etmək, hamının diqqətini cəlb edən hərəkətlərə yol vermək

  Tam oxu »
 • QAN İYİ GƏLMƏK

  dava, müharibə ehtimalı olmaq, qarşıda ölümlə nəticələnə biləcək qanlı-qadalı hadisələrin olacağını duymaq

  Tam oxu »
 • QAN-QAN DEMƏK

  heç bir səbəb olmadan döyüşməyə, vuruşmağa, qan tökməyə bəhanə axtarmaq; ~ meydan oxumaq, qana susamaq, qan axtarmaq

  Tam oxu »
 • QAN QAYNAYAN VAXT

  təbiətin oyanan vaxtı, yazın ilk dövrü.

  Tam oxu »
 • QAN QUSDURMAQ

  əzab-əziyyət vermək, incitmək, zülm etmək; ~ qan uddurmaq.

  Tam oxu »
 • QAN SALMAQ

  dava-dalaş, fitnə-fəsad törətmək, vuruşdurmaq; ~ dava salmaq, qovğa salmaq.

  Tam oxu »
 • QAN SU YERİNƏ AXMAQ

  çox qan tökülmək, son dərəcə çox adam öldürülmək, kütləvi qırğın olmaq.

  Tam oxu »
 • QAN-TƏR İÇİNDƏ

  tez-tələsik, var gücü ilə.

  Tam oxu »
 • QAN-TƏR TÖKMƏK

  bax: qan-tərə batmaq.

  Tam oxu »
 • QAN-TƏRƏ BATMAQ

  çox işləmək, var gücü ilə çalışmaq; ~ əldən düşmək, sümük sındırmaq.

  Tam oxu »
 • QAN TÖKMƏK

  adam öldürmək.

  Tam oxu »
 • QAN TUTMAQ

  etdiyi cinayətin, ölüm hadisəsinin və s.-nin təsiri altında ağlı, şüuru kütləşmək, qeyri-iradi hərəkətlər etmək; ~ özünü itirmək

  Tam oxu »
 • QAN UDDURMAQ

  incitmək, işgəncə, əzab və əziyyət vermək, olmazın zəhmət və iztirab çəkdirmək; ~ qan qusdurmaq, gününü qara eləmək, gününü göy əsgiyə bükmək

  Tam oxu »
 • QAN YADDAŞI

  tarixin yaddaşlarda həkk olunmuş faciəvi hadisələri.

  Tam oxu »
 • QAN-YAŞ AXITMAQ

  çox ağlamaq, çox kədərli olmaq; ~ yasa batmaq.

  Tam oxu »
 • QAN-YAŞ TÖKMƏK

  bax: qan-yaş axıtmaq.

  Tam oxu »
 • QANA ÇALXAMAQ

  qorxulu, təhlükəli işə sövq etmək.

  Tam oxu »
 • QANA DÜŞMƏK

  böhtan, xata, dava ilə üzləşmək; ~ xataya düşmək.

  Tam oxu »
 • QANA SALMAQ

  xatalı, təhlükəli bir işə vadar etmək; ~ cəncələ salmaq.

  Tam oxu »
 • QANA SUSAMAQ

  dava-dava demək, qan töküb adam öldürməyə can atmaq; ~ qan-qan demək, qan axtarmaq.

  Tam oxu »
 • QANAD ÇALMAQ

  pərvazlanmaq, uçmaq.

  Tam oxu »
 • QANAD GƏRMƏK

  himayəsi altına almaq, qorumaq; daim başı üzərində olmaq.

  Tam oxu »
 • QANAD VERMƏK

  bax: qol-qanad vermək.

  Tam oxu »
 • QANADI ALTINA ALMAQ (YIĞMAQ)

  himayə etmək, qorumaq; ~ himayəsinə almaq (götürmək).

  Tam oxu »
 • QANADI ALTINA SIĞINMAQ

  qorunmaq üçün kiminsə himayəsinə keçmək.

  Tam oxu »
 • QANADI ALTINDA BÖYÜMƏK

  himayə və qayğı ilə ərsəyə gəlmək.

  Tam oxu »
 • QANADI QIRILMAQ

  köməksiz və himayəsiz qalmaq.

  Tam oxu »
 • QANI BATMAQ

  bax: qanı yerdə qalmaq.

  Tam oxu »
 • QANI BOYNUNDA QALMAQ

  kiminsə ölümündə günahkar bilinmək, bir kimsənin öldürülməsi şübhəsi üzərində qalmaq.

  Tam oxu »
 • QANI DAMARLARINDA DONMAQ

  hədsiz dərəcədə heyrətlənmək, heyrətdən donub-qalmaq; ~ gözlərinə inanmamaq.

  Tam oxu »
 • QANI GETMƏK

  cəzalanacağı zəruri olmaq; ~ işi bitmək, fatihəsi oxunmaq (verilmək).

  Tam oxu »
 • QANI İT QANINA DÖNMƏK

  çox bərk əsəbiləşmək; ~ özündən çıxmaq.

  Tam oxu »
 • QANI QAÇMAQ

  bənizi saralmaq, ağarmaq, solmaq.

  Tam oxu »
 • QANI QAN İLƏ YUMAQ

  ölümə öldürməklə cavab vermək; ~ əvəzini çıxmaq, intiqam almaq, qisas almaq.

  Tam oxu »
 • QANI QARALMAQ

  əhvalı təlx olmaq, dilxor olmaq, bikefləmək; ~ kefi korlanmaq (pozulmaq).

  Tam oxu »
 • QANI QAYNAMAQ

  məhrəm saymaq, doğma bilmək, çox bəyənmək; ~ suyu şirin gəlmək, xoşuna gəlmək, ürəyi tutmaq.

  Tam oxu »
 • QANI QİYMƏTİNƏ

  çox baha, itkilər hesabına.

  Tam oxu »
 • QANI SU İLƏ YUMAQ

  düşmənçiliyi barışıqla aradan götürmək.

  Tam oxu »
 • QANI TƏZƏLƏMƏK

  yeni həyat vermək, bir işi canlandırmaq.

  Tam oxu »
 • QANI TUTMAQ

  törətdiyi qətlin cəzasını çəkmək; ~ ahı tutmaq.

  Tam oxu »
 • QANI YERDƏ QALMAQ

  qatili tapılmamaq və ya cəzasız qalmaq; qisası, intiqamı, qanı alınmamaq; ~ qanı batmaq.

  Tam oxu »
 • QANINA BOYAMAQ

  öldürmək, qətlə yetirmək.

  Tam oxu »
 • QANINA HOPMAQ

  bax: qanına işləmək.

  Tam oxu »