Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • YUXA QULAĞI SULAMAQ

  bax: yerini şirin salmaq.

  Tam oxu »
 • YUXARI BAXIRAM, BIĞDIR, AŞAĞI BAXIRAM, SAQQAL

  dilemma qarşısında qalarkən, yəni iki imkandan birini seçmək zərurəti yaranarkən işlədilən ifadə; odla su arasında qalmaq

  Tam oxu »
 • YUXARI TÜPÜRÜRƏM, BIĞDIR, AŞAĞI TÜPÜRÜRƏM, SAQQAL

  bax: yuxarı baxıram, bığdır, aşağı baxıram, saqqal.

  Tam oxu »
 • YUXARIDAN AŞAĞI BAXMAQ

  bəyənməmək, saymamaq, etina etməmək.

  Tam oxu »
 • YUXARIDAN BAXMAQ

  təkəbbürlü olmaq, aşağılamaq, saymamaq.

  Tam oxu »
 • YUXARIDAN GETMƏK

  lovğalıq, yekəxanalıq etmək, təkəbbürlü olmaq; ~ göylə  getmək.

  Tam oxu »
 • YUXU APARMAQ (TUTMAQ)

  yorğunluqdan gözləri yumulmaq, yuxulamaq; ~ yuxuya getmək, mürgü döymək (vurmaq).

  Tam oxu »
 • YUXU BASMAQ

  bax: mürgü döymək (vurmaq).

  Tam oxu »
 • YUXUDAN KAL OYANMAQ (DURMAQ)

  lazımınca yatıb yuxusunu almamaq, yuxudan yarımçıq durmaq.

  Tam oxu »
 • YUXUSU ÇİN ÇIXMAQ

  yuxuda gördüyü hadisə ilə gerçək həyatda qarşılaşmaq.

  Tam oxu »
 • YUXUSU ƏRŞƏ ÇƏKİLMƏK

  yata bilməmək, yuxuya gedə bilməmək, yuxusu pozulmaq; ~ gözünə yuxu getməmək.

  Tam oxu »
 • YUXUSU GÖZÜNDƏN TÖKÜLMƏK

  yuxusuzluqdan dayana bilməmək.

  Tam oxu »
 • YUXUSU QAÇMAQ

  bax: yuxusu ərşə çəkilmək.

  Tam oxu »
 • YUXUSU ŞİRİN OLMAQ

  dərin yuxuya getmək, yaxşı yatmaq.

  Tam oxu »
 • YUXUSUNA GİRMƏK

  bir şeyi yuxuda görmək.

  Tam oxu »
 • YUXUSUNA HARAM QATMAQ

  yatmamaq, yatmaq əvəzinə vacib bir işlə məşğul olmaq, vaxtından tez ayılmaq, yuxudan tez oyanmaq.

  Tam oxu »
 • YUXUSUNU ALMAQ

  yatıb dincəlmək, doyunca yatmaq.

  Tam oxu »
 • YUXUSUNU QAÇIRTMAQ

  yuxusunun pozulmasına səbəb olmaq.

  Tam oxu »
 • YUXUYA GETMƏK

  yatmaq; ~ yuxu aparmaq (tutmaq).

  Tam oxu »
 • YUXUYA QALMAQ

  gec oyanmaq, lazımi vaxtda oyanmamaq, yatıb qalmaq.

  Tam oxu »
 • YUXUYA VERMƏK

  yatmağa məcbur eləmək, yatızdırmaq.

  Tam oxu »
 • YUMAĞA DÖNDƏRMƏK

  əlində oyuncağa çevirmək, öz iradəsinə tabe etmək.

  Tam oxu »
 • YUMAĞA DÖNMƏK

  büzüşmək, yığışmaq, kiçilmək.

  Tam oxu »
 • YUMRUĞU BİR YERƏ VURMAQ

  birləşmək, eyni məsləkə qulluq etmək, əlbir fəaliyyət göstərmək.

  Tam oxu »
 • YUMRUĞUNU İŞƏ SALMAQ

  döyməyə başlamaq; ~ əlini işə salmaq.

  Tam oxu »
 • YUMRUĞUNU YEMƏK

  kiminsə əlinin zərbini görmək; ~ əlinin suyunu dadmaq, əlinin duzunu dadmaq.

  Tam oxu »
 • YUMRUQ GÖSTƏRMƏK (SİLKƏLƏMƏK)

  hədələmək, güc nümayiş etdirmək; ~ hədə-qorxu gəlmək.

  Tam oxu »
 • YUMRUQ YEMƏK

  döyülmək, yumruqla vurulmaq.

  Tam oxu »
 • YUMŞAQ DAMARINI TUTMAQ (TAPMAQ)

  bax: damarını tutmaq (tapmaq).

  Tam oxu »
 • YUMURTA ÜSTÜNDƏ OTURMAQ

  1. Ehtiyatlı hərəkət etmək.  2. Bir yerdə həddindən çox oturmaq.

  Tam oxu »
 • YUMURTA YÜKÜ APARMAQ

  çox asta yerimək, yavaş tərpənmək, çox ləng hərəkət etmək.

  Tam oxu »
 • YUMURTADAN YUN QIRXMAQ

  hər bir şeydən qazanc götürməyə çalışmaq; simic, xəsis olmaq; ~ şabalıddan yağ çıxartmaq, qara sudan qaymaq tutmaq

  Tam oxu »
 • YUMURTASI TƏRS GƏLMƏK

  var-gəl etmək, narahat olmaq.

  Tam oxu »
 • YURDDA QALMAQ

  ailə qurmamaq, ərə getməmək, qız qarımaq; ~ qız qalmaq, evi elçi üzü görməmək.

  Tam oxu »
 • YURDU KOR QALMAQ

  hər şeyi dağılmaq, xaraba qalmaq; varisi, davamçısı olmamaq.

  Tam oxu »
 • YURDUNA SU CALAMAQ (ƏLƏMƏK)

  ocağı, yurdu dağıtmaq, məhv etmək; ~ xaraba qoymaq, viran qoymaq, yurdunda turp əkmək.

  Tam oxu »
 • YURDUNA SU ƏLƏNMƏK

  məhv edilmək, dağıdılmaq, ocağı yerlə bir edilmək; ~ yurduna süpürgə çəkilmək.

  Tam oxu »
 • YURDUNA SÜPÜRGƏ ÇƏKİLMƏK

  ocağı yerlə bir edilmək, dağıdılmaq, viran edilmək; ~ yurduna su ələnmək.

  Tam oxu »
 • YURDUNDA BAYQUŞLAR ULAYIR

  ev-eşiyin yiyəsiz və sahibsiz olduğunu, ailədən, nəsildən heç kimin qalmadığını bildirən ifadə; ~ ocağı sönmək (qaralmaq), evi dağılmaq; ocağından tüs

  Tam oxu »
 • YURDUNDA TURP ƏKMƏK

  dağıtmaq, məhv etmək; ~ viran qoymaq, yurduna su calamaq (ələmək).

  Tam oxu »
 • YUVASI DİMDİYİNDƏDİR

  köçəri həyat sürmək, yerini tez-tez dəyişmək mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • YÜKSƏK TUTMAQ

  qədrini bilmək, yüksək qiymətləndirmək; ~ hörmətini saxlamaq (gözləmək), hörmət qoymaq, yüksəyə qaldırmaq

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKDƏ DURMAQ

  xırdalığa varmamaq, böyük və alicənab olmaq.

  Tam oxu »
 • YÜKSƏYƏ QALDIRMAQ

  qiymətləndirmək; ~ yüksək tutmaq.

  Tam oxu »
 • YÜKÜ AŞIRMAQ

  bir işi bacarmaq, həll etmək, öhdəsindən gəlmək.

  Tam oxu »
 • YÜKÜ ƏYİLMƏK

  maddi vəziyyəti pisləşmək.

  Tam oxu »
 • YÜKÜ ÜZƏRİNDƏN ATMAQ

  bax: boyun qaçırmaq.

  Tam oxu »
 • YÜKÜN ALTINA GİRMƏK

  çətinliklərdən qorxmamaq, onları dəf etməyə çalışmaq.

  Tam oxu »
 • YÜKÜNÜ BOYNUNA ÇƏKMƏK

  qayğısına qalmaq, hər işini görmək.

  Tam oxu »
 • YÜKÜNÜ TƏPƏYƏ YIĞMAQ

  çətinlikləri aradan qaldırmaq.

  Tam oxu »