Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DIRILDAMAQ

  f. dan. 1. Cırıldamaq. Araba dırıldayır. 2. Çox mənasız, boş danışmaq, baş-qulaq aparmaq

  Tam oxu »
 • DIRMAQLAMAQ

  bax dırmıqlamaq

  Tam oxu »
 • DIRMAQLANMA

  “Dırmaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIRMAQLANMAQ

  bax dırmıqlanmaq

  Tam oxu »
 • DIRMALAMA

  “Dırmalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIRMALAMAQ

  f. 1. Qazımaq, cırmaqlamaq. [Pələng] də məni görmüşdü, pəncəsi ilə acıqlı-acıqlı yeri eşir, dırmalayırdı

  Tam oxu »
 • DIRMANDIRMAQ

  “Dırmanmaq”dan icb

  Tam oxu »
 • DIRMANMA

  “Dırmanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIRMANMAQ

  f. Əl və ayaqlar vasitəsilə dik bir yerə, yuxarıya qalxmaq, dırmaşmaq, çıxmaq. [Qoyunlar] qulaqlarını qırparaq birdən-birə döndülər, quyruqlarını ata-

  Tam oxu »
 • DIRMAŞDIRMA

  “Dırmaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIRMAŞDIRMAQ

  “Dırmaşmaq”dan icb. Rövşən atları daşlığa dırmaşdırdı. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • DIRMAŞMA

  “Dırmaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIRMAŞMAQ

  bax dırmanmaq. Dedim: Yaxşıdır, bir daha dırmaşım; Əlimdə salamat qala ta başım. M.Ə.Sabir. Anam mənə dağkeçisi deyərdi, çünki qayalara keçi kimi dırm

  Tam oxu »
 • DIRMIQ

  is. Torpağın içində olan quru ot, kök qalıqları və s.-ni darayıb təmizləməyə, kəsəkləri xırdalamağa məxsus kənd təsərrüfatı aləti; çəng

  Tam oxu »
 • DIRMIQÇI

  is. Dırmıqla işləyən adam

  Tam oxu »
 • DIRMIQLAMA

  “Dırmıqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIRMIQLAMAQ

  f. 1. Dırmıqla təmizləmək, kəsəkləri dırmıqla əzmək, hamarlamaq; çəng çəkmək. Bostan yerini dırmıqlamaq

  Tam oxu »
 • DIRMIQLANMA

  “Dırmıqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIRMIQLANMAQ

  məch. Dırmıqla təmizlənmək, hamarlanmaq. Kəsilmiş gövdələr tamamilə dırmıqlanıb qotmanlara yığılmalıdır

  Tam oxu »
 • DIRNAĞAOXŞAR

  bax dırnaqşəkilli

  Tam oxu »
 • DIRNAQ

  is. 1. Barmaqların ucunun üst tərəfində sümük kimi maddədən ibarət örtü. Dırnaq tutmaq. Dırnaq şotkası (dırnaqları təmizləməyə məxsus kiçik şotka)

  Tam oxu »
 • DIRNAQARASI

  sif. dan. isteh. Verilən ada layiq olmayan, yalançı əsli olmayan, qeyri-həqiqi. Dırnaqarası alim

  Tam oxu »
 • DIRNAQBAĞASI

  is. Dırnaqlı heyvanların dırnağında baş verib onun qırışmasına, büküşməsinə səbəb olan xəstəlik

  Tam oxu »
 • DIRNAQCIQ

  is. 1. Kiçik dırnaq. 2. Yarpağın getdikcə daralan hissəsi. Sərbəst tac yarpağının geniş hissəsi aya, dar hissəsi isə dırnaqcıq adlanır

  Tam oxu »
 • DIRNAQDİBİ

  is. dan. Dırnağın dibinin iltihabı və irinləşməsi; dolama. Barmağına dırnaqdibi çıxıb

  Tam oxu »
 • DIRNAQLAMA

  “Dırnaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIRNAQLAMAQ

  f. 1. Cırmaqlamaq. Pişik uşağın əlini dırnaqlayıb. 2. Dırnaqla yeri eşmək, dırnaqla bir şeyi cızmaq, yaxud əzmək

  Tam oxu »
 • DIRNAQLANMA

  “Dırnaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIRNAQLANMAQ

  f. 1. Cırmaqlanmaq, dırnaqla cızılmaq. 2. qayıd. Dırnaqla qaşınmaq

  Tam oxu »
 • DIRNAQLAŞMA

  “Dırnaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIRNAQLAŞMAQ

  qarş. Bir-birini dırnaqla cırmaqlamaq; cırmaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • DIRNAQLI

  sif. 1. Dırnağı olan. Dırnaqlı heyvanlar. Çatal dırnaqlı qoyun və keçi. 2. məc. dan. Qoçaq, bacarıqlı, hünərli

  Tam oxu »
 • DIRNAQLILAR

  is. zool. Dırnaqlı məməlilər dəstəsi. Dırnaqlılar dəstəsinə bitki ilə qidalanan və ayaqlarında mal dırnaqları olan iri məməlilər aiddir

  Tam oxu »
 • DIRNAQSIZ

  sif. Dırnağı, ya dırnaqları olmayan, dırnağı düşmüş. Dırnaqsız barmaq

  Tam oxu »
 • DIRNAQŞƏKİLLİ

  sif. Şəkilcə dırnağa oxşayan, dırnaq şəklində olan

  Tam oxu »
 • DIRNAQTUTAN

  is. Dırnaq kəsmək üçün alət. Bu zorba bıçağın üç-dörd tiyəsi, qayçısı, dırnaqtutanı, vintburanı vardı

  Tam oxu »
 • DIŞ

  is. Xaric, bayır, dışarı

  Tam oxu »
 • DIŞARI

  is. Bayır, çöl, eşik. Dışarı baxmaq. – Qızıl Arslan Səba xanımın saraydan dışarı çıxdığı zaman heç kəsə bildirmədən həbsə alınmasını və edam edilməsin

  Tam oxu »
 • DIZ-DIZ

  təql. 1. Arıların, çibinlərin, yaxud qaynamaqda olan samovarın çıxardığı səs. 2. Birinə yanıq, acıq verəndə çıxarılan səs

  Tam oxu »
 • DIZIXMAQ

  f. dan. Sürüşmək, əkilmək, aradan çıxmaq, qorxub qaçmaq. Kədxuda üstünə qara yaxdılar; Sözlərin danışıb tez dızıxdılar

  Tam oxu »
 • DIZILDAMAQ

  f. Dızıltı səsi çıxarmaq. Samovar xoş bir ahənglə dızıldayır. Ə.Sadıq

  Tam oxu »
 • DIZILTI

  is. Dız-dız səsi. [Ovçu Qasım:] Gördüm kolun altında bir kor sərçə oturub, arının dızıltısını eşitcək ağzını ayırdı və arı buğdanı onun ağzına buraxıb

  Tam oxu »
 • DIZQAX

  is. məh. Bitki bitirməyən, məhsul verməyən yer

  Tam oxu »
 • DIZZ

  təql. 1. Arıların, çibinlərin, yaxud qaynamaqda olan samovarın çıxardığı səs. 2. Birinə yanıq, acıq verəndə çıxarılan səs

  Tam oxu »
 • əd. 1. Təkid, əmr, ya xahiş bildirir. Di, yaz! Di, tez ol! Di, gəl çıx! – Di, yumma gözlərini, qoy görüm doyunca barı

  Tam oxu »
 • DİABÉT

  [yun.] tib. Çoxlu sidik ifrazı şəklində təzahür edən bir sıra xəstəliklərin adı. □ Şəkər diabeti – başlıca əlaməti sidikdə və qanda şəkərin çoxalmasın

  Tam oxu »
 • DİABETLİ

  sif. və is. tib. Şəkər xəstəliyi olan (adam)

  Tam oxu »
 • DİAFRÁQMA

  [yun.] 1. anat. Döş boşluğu ilə qarın boşluğu arasında olan pərdə. Heyvanın qarın boşluğu ilə döş boşluğu arasında nazik əzələlərdən ibarət bir pərdə

  Tam oxu »
 • DİAFRAQMALI

  sif. xüs. Diafraqması olan

  Tam oxu »
 • DİAKRİTİ́K

  sif. [yun.] dilç. Hərflərin üstündə və ya altında qoyulan. □ Diakritik işarə – hərfin altında və ya üstündə olan və tələffüzü göstərən işarə

  Tam oxu »