Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • YOD

  [yun. iodes] Başlıca olaraq dəniz yosunlarından istehsal edilən tünd-boz rəngli, metal kimi parıldayan kristallik maddə (kimyəvi element)

  Tam oxu »
 • YODLAMA

  “Yodlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YODLAMAQ

  f. Yod sürtmək, yod vurmaq. Yaranı yodlamaq

  Tam oxu »
 • YODLU

  sif. 1. Tərkibində yod olan. Yodlu maddə. Yodlu dərman. Yodlu su. 2. Yoda batmış, yod sürtülmüş

  Tam oxu »
 • YODOFÓRM

  [yun.] əcz. Təbabətdə antiseptik dərman kimi işlədilən kəskin qoxulu yod preparatı

  Tam oxu »
 • YOĞRULMA

  “Yoğrulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞRULMAQ

  məch. 1. Təzyiq altında, yaxud əl və s. ilə ovuşdurularaq yayğın hala gətirilmək (xəmir və s.). 2. məc

  Tam oxu »
 • YOĞRULMUŞ

  “Yoğrulmaq”dan f.sif. Yoğrulmuş xəmir

  Tam oxu »
 • YOĞUN

  sif. 1. Həcmcə, en etibarilə böyük, geniş olan; qalın. Yoğun ağac. Yoğun ip. // Kök, dolğun, ətli-canlı

  Tam oxu »
 • YOĞUNBALDIR

  sif. Baldırları yoğun olan

  Tam oxu »
 • YOĞUNBOYUN

  bax boynuyoğun. Hər bir şəhərimizdə ildə 10-15 imam ehsanı verən olur ki, yoğunboyun mollaları, şişpapaq tacirləri, … qızıl təkbənd nücəbaları çaylayı

  Tam oxu »
 • YOĞUNCA

  sif. Çox yoğun. Yoğunca bir adam olan Mehman dayı yerindən qalxıb kürsünün dalına gəldi. Ə.Sadıq

  Tam oxu »
 • YOĞUNDİMDİK

  sif. Dimdiyi yoğun olan. Yoğundimdik quş

  Tam oxu »
 • YOĞUNDODAQ

  sif. Dodaqları yoğun olan. Yoğundodaq adam

  Tam oxu »
 • YOĞUNQARIN

  sif. Qarnı yoğun, yekə olan; qarnıyoğun, yekəqarın

  Tam oxu »
 • YOĞUNQURŞAQ

  is. köhn. zar. Keçmişdə mollalara, axundlara verilən istehzalı ad. Elə iş baş verər yoğunqurşaqdan; Həq bilir ki, çıxmaz nadan uşaqdan

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAMA

  “Yoğunlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAMAQ

  f. 1. Həcm etibarilə artıb böyümək, yoğun olmaq. 2. məc. dan. Ciddiləşmək, böyümək, ciddi şəkil almaq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLANMA

  “Yoğunlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞUNLANMAQ

  f. 1. bax yoğunlamaq 1-ci mənada. 2. Kobudlaşmaq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞDIRILMA

  “Yoğunlaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞDIRILMAQ

  məch. 1. Daha yoğun (qalın) edilmək. 2. məc. dan. Ciddiləşdirilmək, böyüdülmək, şişirdilmək

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞDIRMA

  “Yoğunlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞDIRMAQ

  f. 1. Daha yoğun etmək; yoğunlatmaq. 2. məc. dan. Daha da ciddiləşdirmək; böyütmək, şişirtmək. Məsələni yoğunlaşdırmaq lazım deyil

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞMA

  “Yoğunlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞMAQ

  f. 1. Daha da yoğun olmaq. 2. bax yoğunlamaq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLUQ

  is. 1. Yoğun şeyin hal və keyfiyyəti. Ağacın yoğunluğu. İpin yoğunluğu. 2. Köklük, ətlilik, canlılıq, şişmanlıq

  Tam oxu »
 • YOĞURMA

  “Yoğurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞURMAQ

  f. Qatı bir maddəni əzib qarışdırmaqla yayğın hala salmaq. Xəmir yoğurmaq. Palçıq yoğurmaq. – Nə yoğurdum, nə yapdım; Hazırca kökə tapdım

  Tam oxu »
 • YOĞURT

  is. Qatıq

  Tam oxu »
 • YOĞURTAŞI

  is. Qatıqaşı

  Tam oxu »
 • YOĞURTDURMA

  “Yoğurtdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞURTDURMAQ

  bax yoğurtmaq

  Tam oxu »
 • YOĞURTDURULMA

  “Yoğurtdurulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞURTDURULMAQ

  “Yoğurtdurmaq”dan məch

  Tam oxu »
 • YOĞURTMA

  “Yoğurtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOĞURTMAQ

  icb. Başqasına yoğurma işi gördürmək. Xəmir yoğurtmaq

  Tam oxu »
 • YOĞURUCU

  sif. xüs. Yoğurmaq üçün olan, yoğuran. Yoğurucu maşın

  Tam oxu »
 • YOX

  əd. 1. Xəbər mənasında. Bir şeyin hazırda, yaxud ümumiyyətlə olmadığını bildirir (var ziddi). Yeməyi bol, iştahası yox

  Tam oxu »
 • YOXALMA

  “Yoxalmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOXALMAQ

  f. Yox olmaq, itmək. Yolda maşınlar dayanır. Düşüb çayxanada dincəlir və təzə dəmlənmiş məxməri çayı içdikcə yorğunluğumuz yoxalır

  Tam oxu »
 • YOXALTMA

  “Yoxaltmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOXALTMAQ

  f. Yoxa çıxartmaq, yox etmək

  Tam oxu »
 • YOXLADILMA

  “Yoxladılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOXLADILMAQ

  məch. Başqası vasitəsilə yoxlamadan (sınaqdan, müayinədən, nəzarətdən) keçirilmək

  Tam oxu »
 • YOXLAMA

  1. “Yoxlamaq”dan f.is. [Xədicə:] …Sənin beləcə gəlib məni yoxlamandan çox sevindim… S.Hüseyn. 2. is. Bir işin düzgün və qanuni olubolmadığını, yaxud ü

  Tam oxu »
 • YOXLAMAQ

  f. 1. Bir şeyin varlığı – yoxluğu, yaxud düzgünlüyü, həqiqi vəziyyəti barədə yəqinlik hasil etmək üçün onu gözdən keçirmək, təhqiq etmək, müayinə etmə

  Tam oxu »
 • YOXLANILMA

  “Yoxlanılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YOXLANILMAQ

  məch. Yoxlama keçirilmək, başqası tərəfindən yoxlanmaq, təftiş edilmək, müayinə edilmək, müayinədən keçirilmək, sınaqdan keçirilmək

  Tam oxu »
 • YOXLANMA

  “Yoxlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »