Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • abi-kövsər

  abi-kövsər

  Tam oxu »
 • abi-niysan

  abi-niysan

  Tam oxu »
 • abi-rəvan

  abi-rəvan

  Tam oxu »
 • abi-zəmzəm

  abi-zəmzəm

  Tam oxu »
 • abi-zindəgani

  abi-zindəgani

  Tam oxu »
 • abid

  abid

  Tam oxu »
 • abidanə

  abidanə

  Tam oxu »
 • abidcəsinə

  abidcəsinə

  Tam oxu »
 • abidə

  abidə

  Tam oxu »
 • abidə-bulaq

  abidə-bulaq

  Tam oxu »
 • abidəətrafı

  abidəətrafı

  Tam oxu »
 • abidləşmə

  abidləşmə

  Tam oxu »
 • abidləşmək

  abidləşmək

  Tam oxu »
 • abidlik

  abidlik

  Tam oxu »
 • abiogenez

  abiogenez

  Tam oxu »
 • abiotik

  abiotik

  Tam oxu »
 • abisin

  abisin

  Tam oxu »
 • abissal

  abissal

  Tam oxu »
 • abituriyent

  abituriyent

  Tam oxu »
 • abiyetin

  abiyetin

  Tam oxu »
 • abkeş

  abkeş

  Tam oxu »
 • abqora

  abqora

  Tam oxu »
 • abqoralıq

  abqoralıq

  Tam oxu »
 • ablyasiya

  ablyasiya

  Tam oxu »
 • abnos

  abnos

  Tam oxu »
 • abolisionist

  abolisionist

  Tam oxu »
 • abolisionizm

  abolisionizm

  Tam oxu »
 • abonement

  abonement

  Tam oxu »
 • abonemetr

  abonemetr

  Tam oxu »
 • abonent

  abonent

  Tam oxu »
 • abordaj

  abordaj

  Tam oxu »
 • aborigen

  aborigen

  Tam oxu »
 • abort

  abort

  Tam oxu »
 • abortiv

  abortiv

  Tam oxu »
 • abpaş

  abpaş

  Tam oxu »
 • abraziv

  abraziv

  Tam oxu »
 • abraziv-maye

  abraziv-maye

  Tam oxu »
 • abrazivlik

  abrazivlik

  Tam oxu »
 • abraziya

  abraziya

  Tam oxu »
 • abrek

  abrek

  Tam oxu »
 • abreviatura

  abreviatura

  Tam oxu »
 • abrikotin

  abrikotin

  Tam oxu »
 • abriz

  abriz

  Tam oxu »
 • absenteizm

  absenteizm

  Tam oxu »
 • abses

  abses

  Tam oxu »
 • absida

  absida

  Tam oxu »
 • absis

  absis

  Tam oxu »
 • absolyut

  absolyut

  Tam oxu »
 • absolyutluq

  absolyutluq

  Tam oxu »
 • absorbent

  absorbent

  Tam oxu »