Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • Xaliq

  Xaliq, Yaradan, Allah

  Tam oxu »
 • xalis

  xalis

  Tam oxu »
 • xalislik

  xalislik

  Tam oxu »
 • xalkantit

  xalkantit

  Tam oxu »
 • xalkopirit

  xalkopirit

  Tam oxu »
 • xalkozin

  xalkozin

  Tam oxu »
 • xalq

  xalq

  Tam oxu »
 • xalq-demokratik

  xalq-demokratik

  Tam oxu »
 • xalq-məişət

  xalq-məişət

  Tam oxu »
 • xalqçı

  xalqçı

  Tam oxu »
 • xalqçılıq

  xalqçılıq

  Tam oxu »
 • xalqlararası

  xalqlararası

  Tam oxu »
 • xalqşünas

  xalqşünas

  Tam oxu »
 • xalqşünaslıq

  xalqşünaslıq

  Tam oxu »
 • xallama

  xallama

  Tam oxu »
 • xallamaq

  xallamaq

  Tam oxu »
 • xallanma

  xallanma

  Tam oxu »
 • xallanmaq

  xallanmaq

  Tam oxu »
 • xallı

  xallı

  Tam oxu »
 • xallı-xallı

  xallı-xallı

  Tam oxu »
 • xallıca

  xallıca

  Tam oxu »
 • xallılıq

  xallılıq

  Tam oxu »
 • xalsedon

  xalsedon

  Tam oxu »
 • xalsız

  xalsız

  Tam oxu »
 • xalta

  xalta

  Tam oxu »
 • xaltalama

  xaltalama

  Tam oxu »
 • xaltalamaq

  xaltalamaq

  Tam oxu »
 • xaltalanma

  xaltalanma

  Tam oxu »
 • xaltalanmaq

  xaltalanmaq

  Tam oxu »
 • xaltalı

  xaltalı

  Tam oxu »
 • xaltalıq

  xaltalıq

  Tam oxu »
 • xaltasız

  xaltasız

  Tam oxu »
 • xaltura

  xaltura

  Tam oxu »
 • xalturaçı

  xalturaçı

  Tam oxu »
 • xalturaçılıq

  xalturaçılıq

  Tam oxu »
 • xalvar

  xalvar

  Tam oxu »
 • xalvar-xalvar

  xalvar-xalvar

  Tam oxu »
 • xalvarçı 2021

  xalvarçı

  Tam oxu »
 • xalyar

  xalyar

  Tam oxu »
 • xam

  xam

  Tam oxu »
 • xam-xam

  xam-xam

  Tam oxu »
 • xama

  xama

  Tam oxu »
 • xamaçı

  xamaçı

  Tam oxu »
 • xamaçılıq

  xamaçılıq

  Tam oxu »
 • xamalama

  xamalama

  Tam oxu »
 • xamalamaq

  xamalamaq

  Tam oxu »
 • xamalanma

  xamalanma

  Tam oxu »
 • xamalanmaq

  xamalanmaq

  Tam oxu »
 • xamalatma

  xamalatma

  Tam oxu »
 • xamalatmaq

  xamalatmaq

  Tam oxu »