Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • fokometr

  fokometr

  Tam oxu »
 • fokometriya

  fokometriya

  Tam oxu »
 • fokstrot

  fokstrot

  Tam oxu »
 • fokus

  fokus

  Tam oxu »
 • fokusçuluq

  fokusçuluq

  Tam oxu »
 • fokuslama

  fokuslama

  Tam oxu »
 • fokuslamaq

  fokuslamaq

  Tam oxu »
 • fokuslaşdırıcı

  fokuslaşdırıcı

  Tam oxu »
 • fokuslaşdırma

  fokuslaşdırma

  Tam oxu »
 • foliant

  foliant

  Tam oxu »
 • folklor

  folklor

  Tam oxu »
 • folklorçu

  folklorçu

  Tam oxu »
 • folklorçuluq

  folklorçuluq

  Tam oxu »
 • folklorşünas

  folklorşünas

  Tam oxu »
 • folklorşünaslıq

  folklorşünaslıq

  Tam oxu »
 • folqa

  folqa

  Tam oxu »
 • folqa-karton

  folqa-karton

  Tam oxu »
 • follikulin

  follikulin

  Tam oxu »
 • fomoz

  fomoz

  Tam oxu »
 • fon

  fon

  Tam oxu »
 • fond

  fond

  Tam oxu »
 • fondtutumu

  fondtutumu

  Tam oxu »
 • fonem

  fonem

  Tam oxu »
 • fonematik

  fonematik

  Tam oxu »
 • fonendoskop

  fonendoskop

  Tam oxu »
 • fonetik

  fonetik

  Tam oxu »
 • fonetika

  fonetika

  Tam oxu »
 • fonetist

  fonetist

  Tam oxu »
 • foniator

  foniator

  Tam oxu »
 • fonoalbom

  fonoalbom

  Tam oxu »
 • fonoavtoqraf

  fonoavtoqraf

  Tam oxu »
 • fonodiaqram

  fonodiaqram

  Tam oxu »
 • fonoelektrodiaqram

  fonoelektrodiaqram

  Tam oxu »
 • fonoelektrodioqraf

  fonoelektrodioqraf

  Tam oxu »
 • fonofilm

  fonofilm

  Tam oxu »
 • fonoforez

  fonoforez

  Tam oxu »
 • fonojurnal

  fonojurnal

  Tam oxu »
 • fonokardioqrafiya

  fonokardioqrafiya

  Tam oxu »
 • fonokolleksiya

  fonokolleksiya

  Tam oxu »
 • fonoqraf

  fonoqraf

  Tam oxu »
 • fonoqrafiya

  fonoqrafiya

  Tam oxu »
 • fonoqram

  fonoqram

  Tam oxu »
 • fonoqramoxuyan

  fonoqramoxuyan

  Tam oxu »
 • fonologiya

  fonologiya

  Tam oxu »
 • fonometr

  fonometr

  Tam oxu »
 • fonometrik

  fonometrik

  Tam oxu »
 • fonometriya

  fonometriya

  Tam oxu »
 • fonomorfologiya

  fonomorfologiya

  Tam oxu »
 • fonomüntəxəbat

  fonomüntəxəbat

  Tam oxu »
 • fonoreseptor

  fonoreseptor

  Tam oxu »