Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • kvaça

  kvaça

  Tam oxu »
 • kvadrafonik

  kvadrafonik

  Tam oxu »
 • kvadrant

  kvadrant

  Tam oxu »
 • kvadrantid

  kvadrantid

  Tam oxu »
 • kvadrat

  kvadrat

  Tam oxu »
 • kvadrat-yuva

  kvadrat-yuva, üsulu

  Tam oxu »
 • kvadrat-yuva üsulu 2021

  kvadrat-yuva üsulu

  Tam oxu »
 • kvadratik 2021

  kvadratik

  Tam oxu »
 • kvadratlama

  kvadratlama

  Tam oxu »
 • kvadratlamaq

  kvadratlamaq

  Tam oxu »
 • kvadratlıq

  kvadratlıq

  Tam oxu »
 • kvadratmetr

  kvadratmetr

  Tam oxu »
 • kvadratrisa

  kvadratrisa

  Tam oxu »
 • kvadratşəkilli

  kvadratşəkilli

  Tam oxu »
 • kvadratura

  kvadratura

  Tam oxu »
 • kvadriqa

  kvadriqa

  Tam oxu »
 • kvadrilyon

  kvadrilyon

  Tam oxu »
 • kvadrirem

  kvadrirem (dəniz.)

  Tam oxu »
 • kvadrivium 2021

  kvadrivium

  Tam oxu »
 • kvadrokopter

  kvadrokopter (tex.)

  Tam oxu »
 • kvadrosikl

  kvadrosikl

  Tam oxu »
 • kvadrupl-dabl

  kvadrupl-dabl (idm.)

  Tam oxu »
 • kvadrupol 2021

  kvadrupol

  Tam oxu »
 • kvaker

  kvaker

  Tam oxu »
 • kvalifikasiya

  kvalifikasiya

  Tam oxu »
 • kvalimetr

  kvalimetr

  Tam oxu »
 • kvalimetriya

  kvalimetriya

  Tam oxu »
 • kvant

  kvant

  Tam oxu »
 • kvant-elektron

  kvant-elektron

  Tam oxu »
 • kvantaliani

  kvantaliani

  Tam oxu »
 • kvantifikasiya

  kvantifikasiya

  Tam oxu »
 • kvantil

  kvantil

  Tam oxu »
 • kvantitativ

  kvantitativ

  Tam oxu »
 • kvantlama

  kvantlama

  Tam oxu »
 • kvantlamaq

  kvantlamaq

  Tam oxu »
 • kvantlanma

  kvantlanma

  Tam oxu »
 • kvantlanmaq

  kvantlanmaq

  Tam oxu »
 • kvantlaşma

  kvantlaşma

  Tam oxu »
 • kvantlaşmaq

  kvantlaşmaq

  Tam oxu »
 • kvantlayıcı

  kvantlayıcı

  Tam oxu »
 • kvantor

  kvantor

  Tam oxu »
 • kvanza

  kvanza

  Tam oxu »
 • kvark

  kvark

  Tam oxu »
 • kvarklar

  kvarklar (fiz.)

  Tam oxu »
 • kvars

  kvars

  Tam oxu »
 • kvarsit

  kvarsit

  Tam oxu »
 • kvarslı

  kvarslı

  Tam oxu »
 • kvarşlaq 2021

  kvarşlaq

  Tam oxu »
 • kvarta

  kvarta

  Tam oxu »
 • kvartal

  kvartal

  Tam oxu »