Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • kvaça

  kvaça

  Tam oxu »
 • kvadrafonik

  kvadrafonik

  Tam oxu »
 • kvadrant

  kvadrant

  Tam oxu »
 • kvadrantid

  kvadrantid

  Tam oxu »
 • kvadrat

  kvadrat

  Tam oxu »
 • kvadrat-yuva üsulu

  kvadrat-yuva üsulu

  Tam oxu »
 • kvadratik

  kvadratik

  Tam oxu »
 • kvadratlama

  kvadratlama

  Tam oxu »
 • kvadratlamaq

  kvadratlamaq

  Tam oxu »
 • kvadratlıq

  kvadratlıq

  Tam oxu »
 • kvadratmetr

  kvadratmetr

  Tam oxu »
 • kvadratrisa

  kvadratrisa

  Tam oxu »
 • kvadratşəkilli

  kvadratşəkilli

  Tam oxu »
 • kvadratura

  kvadratura

  Tam oxu »
 • kvadriqa

  kvadriqa

  Tam oxu »
 • kvadrilyon

  kvadrilyon

  Tam oxu »
 • kvadrivium

  kvadrivium

  Tam oxu »
 • kvadrupol

  kvadrupol

  Tam oxu »
 • kvaker

  kvaker

  Tam oxu »
 • kvant

  kvant

  Tam oxu »
 • kvant-elektron

  kvant-elektron

  Tam oxu »
 • kvantaliani

  kvantaliani

  Tam oxu »
 • kvantitativ

  kvantitativ

  Tam oxu »
 • kvantlama

  kvantlama

  Tam oxu »
 • kvantor

  kvantor

  Tam oxu »
 • kvanza

  kvanza

  Tam oxu »
 • kvark

  kvark

  Tam oxu »
 • kvars

  kvars

  Tam oxu »
 • kvarsit

  kvarsit

  Tam oxu »
 • kvarslı

  kvarslı

  Tam oxu »
 • kvarşlaq

  kvarşlaq

  Tam oxu »
 • kvarta

  kvarta

  Tam oxu »
 • kvartal

  kvartal

  Tam oxu »
 • kvartallıq

  kvartallıq

  Tam oxu »
 • kvartet

  kvartet

  Tam oxu »
 • kvartet-poema

  kvartet-poema

  Tam oxu »
 • kvartirmeyster

  kvartirmeyster

  Tam oxu »
 • kvas

  kvas

  Tam oxu »
 • kvasçı

  kvasçı

  Tam oxu »
 • kvasçılıq

  kvasçılıq

  Tam oxu »
 • kvassatan

  kvassatan

  Tam oxu »
 • kvaternion

  kvaternion

  Tam oxu »
 • kvattroçento

  kvattroçento

  Tam oxu »
 • kvazaq

  kvazaq

  Tam oxu »
 • kvazar

  kvazar

  Tam oxu »
 • kvazi

  kvazi

  Tam oxu »
 • kvazielastik

  kvazielastik

  Tam oxu »
 • kvazigeoid

  kvazigeoid

  Tam oxu »
 • kvazioptika

  kvazioptika

  Tam oxu »
 • kvazistasionar

  kvazistasionar

  Tam oxu »