Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • of

  of

  Tam oxu »
 • ofiolit

  ofiolit

  Tam oxu »
 • ofis

  ofis

  Tam oxu »
 • ofisiant

  ofisiant

  Tam oxu »
 • ofort

  ofort

  Tam oxu »
 • ofortçu

  ofortçu

  Tam oxu »
 • ofset

  ofset

  Tam oxu »
 • oftalmiya

  oftalmiya

  Tam oxu »
 • oftalmologiya

  oftalmologiya

  Tam oxu »
 • oftalmoloji

  oftalmoloji

  Tam oxu »
 • oftalmoloq

  oftalmoloq

  Tam oxu »
 • oftalmoskop

  oftalmoskop

  Tam oxu »
 • oftalmoskopiya

  oftalmoskopiya

  Tam oxu »
 • ogecəki

  ogecəki

  Tam oxu »
 • ogünkü

  ogünkü

  Tam oxu »
 • oğlaq

  oğlaq

  Tam oxu »
 • oğlaqqıran

  oğlaqqıran

  Tam oxu »
 • oğlan

  oğlan

  Tam oxu »
 • oğlan-qız

  oğlan-qız

  Tam oxu »
 • oğlan-uşaq

  oğlan-uşaq

  Tam oxu »
 • oğlancığaz

  oğlancığaz

  Tam oxu »
 • oğlancıq

  oğlancıq

  Tam oxu »
 • oğlanlaşma

  oğlanlaşma

  Tam oxu »
 • oğlanlaşmaq

  oğlanlaşmaq

  Tam oxu »
 • oğlanlı-qızlı

  oğlanlı-qızlı

  Tam oxu »
 • oğlansayağı

  oğlansayağı

  Tam oxu »
 • oğraş

  oğraş

  Tam oxu »
 • oğraşlıq

  oğraşlıq

  Tam oxu »
 • oğru

  oğru

  Tam oxu »
 • oğru-əyri

  oğru-əyri

  Tam oxu »
 • oğru-əyrilik

  oğru-əyrilik

  Tam oxu »
 • oğru-quldur

  oğru-quldur

  Tam oxu »
 • oğrubaşı

  oğrubaşı

  Tam oxu »
 • oğrubaşılıq

  oğrubaşılıq

  Tam oxu »
 • oğrun

  oğrun

  Tam oxu »
 • oğrun-oğrun

  oğrun-oğrun

  Tam oxu »
 • oğrunca

  oğrunca

  Tam oxu »
 • oğruncasına

  oğruncasına

  Tam oxu »
 • oğul

  oğul

  Tam oxu »
 • oğul-beçə

  oğul-beçə

  Tam oxu »
 • oğul-qız

  oğul-qız

  Tam oxu »
 • oğul-uşaq

  oğul-uşaq

  Tam oxu »
 • oğul-uşaqlı

  oğul-uşaqlı

  Tam oxu »
 • oğul-uşaqsız

  oğul-uşaqsız

  Tam oxu »
 • oğulcuğaz

  oğulcuğaz

  Tam oxu »
 • oğulcuq

  oğulcuq

  Tam oxu »
 • oğullu

  oğullu

  Tam oxu »
 • oğulluq

  oğulluq

  Tam oxu »
 • oğulsuz

  oğulsuz

  Tam oxu »
 • oğulsuzluq

  oğulsuzluq

  Tam oxu »