Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • xemilüminessensiya

  xemilüminessensiya

  Tam oxu »
 • xemoreseptor

  xemoreseptor

  Tam oxu »
 • xemoreseptorlar

  xemoreseptorlar

  Tam oxu »
 • xemosintez

  xemosintez

  Tam oxu »
 • xemosorbsiya

  xemosorbsiya

  Tam oxu »
 • xemotronika

  xemotronika

  Tam oxu »
 • xemotropizm

  xemotropizm

  Tam oxu »
 • xeres

  xeres

  Tam oxu »
 • xett

  xett

  Tam oxu »
 • xettlər

  xettlər

  Tam oxu »
 • xevsur

  xevsur

  Tam oxu »
 • xevsurlar

  xevsurlar

  Tam oxu »
 • xeyir

  xeyir

  Tam oxu »
 • xeyir-bərəkət

  xeyir-bərəkət

  Tam oxu »
 • xeyir-dua

  xeyir-dua

  Tam oxu »
 • xeyir-duaçı

  xeyir-duaçı

  Tam oxu »
 • xeyir-mənfəət

  xeyir-mənfəət

  Tam oxu »
 • xeyir-şər

  xeyir-şər

  Tam oxu »
 • xeyir-zərər

  xeyir-zərər

  Tam oxu »
 • xeyirxah

  xeyirxah

  Tam oxu »
 • xeyirxahca

  xeyirxahca

  Tam oxu »
 • xeyirxahcasına

  xeyirxahcasına

  Tam oxu »
 • xeyirxahlıq

  xeyirxahlıq

  Tam oxu »
 • xeyirxəbər

  xeyirxəbər

  Tam oxu »
 • xeyirxəbərçi

  xeyirxəbərçi

  Tam oxu »
 • xeyirli

  xeyirli

  Tam oxu »
 • xeyirliklə

  xeyirliklə

  Tam oxu »
 • xeyirlilik

  xeyirlilik

  Tam oxu »
 • xeyirsiz

  xeyirsiz

  Tam oxu »
 • xeyirsizlik

  xeyirsizlik

  Tam oxu »
 • xeyirsöyləməzlik

  xeyirsöyləməzlik

  Tam oxu »
 • xeylaq

  xeylaq

  Tam oxu »
 • xeyli

  xeyli

  Tam oxu »
 • xeylicə

  xeylicə

  Tam oxu »
 • xeyr

  xeyr

  Tam oxu »
 • xeyrat

  xeyrat

  Tam oxu »
 • xeyratlıq

  xeyratlıq

  Tam oxu »
 • xeyrə

  xeyrə

  Tam oxu »
 • xeyri

  xeyri

  Tam oxu »
 • xeyrigülü

  xeyrigülü

  Tam oxu »
 • xeyriyyə

  xeyriyyə

  Tam oxu »
 • xeyriyyəçi

  xeyriyyəçi

  Tam oxu »
 • xeyriyyəçilik

  xeyriyyəçilik

  Tam oxu »
 • xəbər

  xəbər

  Tam oxu »
 • xəbər-ətər

  xəbər-ətər

  Tam oxu »
 • xəbər-ətərsiz

  xəbər-ətərsiz

  Tam oxu »
 • xəbər-ətərsizlik

  xəbər-ətərsizlik

  Tam oxu »
 • xəbərçi

  xəbərçi

  Tam oxu »
 • xəbərçilik

  xəbərçilik

  Tam oxu »
 • xəbərdar

  xəbərdar

  Tam oxu »