Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • xiclət

  xiclət

  Tam oxu »
 • xidmət

  xidmət

  Tam oxu »
 • xidmətaparma

  xidmətaparma

  Tam oxu »
 • xidmətçi

  xidmətçi

  Tam oxu »
 • xidmətçilik

  xidmətçilik

  Tam oxu »
 • xidmətedici

  xidmətedici

  Tam oxu »
 • xidmətetmə

  xidmətetmə

  Tam oxu »
 • xidmətgər

  xidmətgər

  Tam oxu »
 • xidmətgərlik

  xidmətgərlik

  Tam oxu »
 • xidməti

  xidməti

  Tam oxu »
 • xidmətkar

  xidmətkar

  Tam oxu »
 • xidmətkarlıq

  xidmətkarlıq

  Tam oxu »
 • xidmətsevən

  xidmətsevən

  Tam oxu »
 • xiffət

  xiffət

  Tam oxu »
 • xiffətcil

  xiffətcil

  Tam oxu »
 • xiffətcillik

  xiffətcillik

  Tam oxu »
 • xiffətləndirilmə

  xiffətləndirilmə

  Tam oxu »
 • xiffətləndirilmək

  xiffətləndirilmək

  Tam oxu »
 • xiffətləndirmə

  xiffətləndirmə

  Tam oxu »
 • xiffətləndirmək

  xiffətləndirmək

  Tam oxu »
 • xiffətlənmə

  xiffətlənmə

  Tam oxu »
 • xiffətlənmək

  xiffətlənmək

  Tam oxu »
 • xilaf

  xilaf

  Tam oxu »
 • xilafət

  xilafət

  Tam oxu »
 • xilafətçi

  xilafətçi

  Tam oxu »
 • xilafi-adət

  xilafi-adət

  Tam oxu »
 • xilafi-qanun

  xilafi-qanun

  Tam oxu »
 • xilafi-siyasət

  xilafi-siyasət

  Tam oxu »
 • xilafkar

  xilafkar

  Tam oxu »
 • xilafkarlıq

  xilafkarlıq

  Tam oxu »
 • xilas

  xilas

  Tam oxu »
 • xilasedici

  xilasedici

  Tam oxu »
 • xilasedicilik

  xilasedicilik

  Tam oxu »
 • xilasetmə

  xilasetmə

  Tam oxu »
 • xilaskar

  xilaskar

  Tam oxu »
 • xilaskarlıq

  xilaskarlıq

  Tam oxu »
 • xilqət

  xilqət

  Tam oxu »
 • xilqətli

  xilqətli

  Tam oxu »
 • ximer

  ximer

  Tam oxu »
 • ximə

  ximə

  Tam oxu »
 • ximəgah

  ximəgah

  Tam oxu »
 • xingəl

  xingəl

  Tam oxu »
 • xingəlxana

  xingəlxana

  Tam oxu »
 • xingəllik

  xingəllik

  Tam oxu »
 • xinon

  xinon

  Tam oxu »
 • xionosfer

  xionosfer

  Tam oxu »
 • xirələmə

  xirələmə

  Tam oxu »
 • xirələmək

  xirələmək

  Tam oxu »
 • xirələndirmə

  xirələndirmə

  Tam oxu »
 • xirələndirmək

  xirələndirmək

  Tam oxu »