Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • yod

  yod

  Tam oxu »
 • yod-benzol

  yod-benzol

  Tam oxu »
 • yod-bromid

  yod-bromid

  Tam oxu »
 • yod-etan

  yod-etan

  Tam oxu »
 • yod-xlorid

  yod-xlorid

  Tam oxu »
 • yod-metan

  yod-metan

  Tam oxu »
 • yod-nişastalı

  yod-nişastalı

  Tam oxu »
 • yodatlar

  yodatlar

  Tam oxu »
 • yodlama

  yodlama

  Tam oxu »
 • yodlamaq

  yodlamaq

  Tam oxu »
 • yodlanma

  yodlanma

  Tam oxu »
 • yodlanmaq

  yodlanmaq

  Tam oxu »
 • yodlatma

  yodlatma

  Tam oxu »
 • yodlatmaq

  yodlatmaq

  Tam oxu »
 • yodlu

  yodlu

  Tam oxu »
 • yodoform

  yodoform

  Tam oxu »
 • yodometrik

  yodometrik

  Tam oxu »
 • yodometriya

  yodometriya

  Tam oxu »
 • yodsuz

  yodsuz

  Tam oxu »
 • yodsuzluq

  yodsuzluq

  Tam oxu »
 • yoğrulu

  yoğrulu

  Tam oxu »
 • yoğun

  yoğun

  Tam oxu »
 • yoğunayaq

  yoğunayaq

  Tam oxu »
 • yoğunbaldır

  yoğunbaldır

  Tam oxu »
 • yoğunbaldırlı

  yoğunbaldırlı

  Tam oxu »
 • yoğunboyun

  yoğunboyun

  Tam oxu »
 • yoğunboyunlu

  yoğunboyunlu

  Tam oxu »
 • yoğunbuynuz

  yoğunbuynuz

  Tam oxu »
 • yoğunca

  yoğunca

  Tam oxu »
 • yoğundamar

  yoğundamar

  Tam oxu »
 • yoğundamarlı

  yoğundamarlı

  Tam oxu »
 • yoğundimdik

  yoğundimdik

  Tam oxu »
 • yoğundimdikli

  yoğundimdikli

  Tam oxu »
 • yoğundodaq

  yoğundodaq

  Tam oxu »
 • yoğundodaqlı

  yoğundodaqlı

  Tam oxu »
 • yoğunqarın

  yoğunqarın

  Tam oxu »
 • yoğunqarınlı

  yoğunqarınlı

  Tam oxu »
 • yoğunqurşaq

  yoğunqurşaq

  Tam oxu »
 • yoğunqurşaqlı

  yoğunqurşaqlı

  Tam oxu »
 • yoğunquyruq

  yoğunquyruq

  Tam oxu »
 • yoğunlama

  yoğunlama

  Tam oxu »
 • yoğunlamaq

  yoğunlamaq

  Tam oxu »
 • yoğunlanma

  yoğunlanma

  Tam oxu »
 • yoğunlanmaq

  yoğunlanmaq

  Tam oxu »
 • yoğunlaşdırılma

  yoğunlaşdırılma

  Tam oxu »
 • yoğunlaşdırılmaq

  yoğunlaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • yoğunlaşdırma

  yoğunlaşdırma

  Tam oxu »
 • yoğunlaşdırmaq

  yoğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • yoğunlaşma

  yoğunlaşma

  Tam oxu »
 • yoğunlaşmaq

  yoğunlaşmaq

  Tam oxu »