Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

  • ƏYAL

    ailə — külfət

    Tam oxu »
  • ƏYAL

    arvad — zövcə

    Tam oxu »
  • ƏYAN

    aydın — aşkar — açıq

    Tam oxu »
  • ƏYANİ

    açıq — aşkar

    Tam oxu »
  • ƏYANİLİK

    inandırıcılıq — aşkarlıq — aydınlıq

    Tam oxu »
  • ƏYAR

    düzgünlük — dəqiqlik

    Tam oxu »
  • ƏYİLMƏ

    qatlanma

    Tam oxu »
  • ƏYİLMƏ

    sallanma

    Tam oxu »
  • ƏYİLMƏ

    küsmə — incimə

    Tam oxu »
  • ƏYİLMƏ

    batma (günəş)

    Tam oxu »
  • ƏYİLMƏK

    sallanmaq

    Tam oxu »
  • ƏYİLMƏK

    qatlanmaq

    Tam oxu »
  • ƏYİLMƏK

    batmaq — yaxmaq (günəş)

    Tam oxu »
  • ƏYİLMƏK

    incimək — küsmək

    Tam oxu »
  • ƏYİN

    paltar — üst-baş — geyim

    Tam oxu »
  • ƏYİN-BAŞ

    bax: əyin

    Tam oxu »
  • ƏYLƏMƏ

    saxlama — dayandırma

    Tam oxu »
  • ƏYLƏMƏK

    saxlamaq — dayandırmaq

    Tam oxu »
  • ƏYLƏNCƏ

    oyuncaq

    Tam oxu »
  • ƏYLƏNCƏ

    istirahat — rahatlanma

    Tam oxu »
  • ƏYLƏNCƏLİ

    məzəli — maraqlı

    Tam oxu »
  • ƏYLƏNMƏ

    dolama — oynatma

    Tam oxu »
  • ƏYLƏNMƏ

    yubanma — ləngimə

    Tam oxu »
  • ƏYLƏNMƏ

    oynama — şənlənmə

    Tam oxu »
  • ƏYLƏNMƏ

    dayanma — durma

    Tam oxu »
  • ƏYLƏNMƏK

    dayanmaq — durmaq

    Tam oxu »
  • ƏYLƏNMƏK

    dolanmaq — oynatmaq

    Tam oxu »
  • ƏYLƏNMƏK

    oynamaq — şənlənmək

    Tam oxu »
  • ƏYLƏNMƏK

    yubanmaq — ləngimək

    Tam oxu »
  • ƏYLƏŞMƏ

    oturma

    Tam oxu »
  • ƏYLƏŞMƏK

    oturmaq

    Tam oxu »
  • ƏYMƏ

    qatlama — burma

    Tam oxu »
  • ƏYMƏK

    bükmək — qatlamaq — burmaq

    Tam oxu »
  • ƏYRİ

    çəp — çaş

    Tam oxu »
  • ƏYRİ

    narazı — şübhəli

    Tam oxu »
  • ƏYRİ

    dolayı

    Tam oxu »
  • ƏYRİ

    oğru — dələduz

    Tam oxu »
  • ƏYRİ

    yanlış — qüsurlu — nöqsanlı

    Tam oxu »
  • ƏYRİ-ÜYRÜ

    yanlış — qüsurlu — nöqsanlı

    Tam oxu »
  • ƏYRİLİK

    dolayılıq

    Tam oxu »
  • ƏYRİLİK

    yanlışlıq — qüsurluluq

    Tam oxu »
  • ƏYRİLİK

    bükülülük — buruqluq

    Tam oxu »
  • ƏYRİLİK

    hiylə — biclik

    Tam oxu »
  • ƏYRİM

    sısqa

    Tam oxu »
  • ƏYRİM

    döngə — dönüş

    Tam oxu »
  • ƏYRİM-ÜYRÜM

    bax: əyri-üyrü

    Tam oxu »
  • ƏYRİSİNƏ

    çəpinə

    Tam oxu »
  • ƏYYAM

    çağ — zaman — dövr

    Tam oxu »
  • ƏYYAR

    arif

    Tam oxu »
  • ƏYYAR

    oğru — cibkəsən

    Tam oxu »