Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ARDICIL

  məntiqi — qanunauyğun

  Tam oxu »
 • ARDICIL

  sistemli

  Tam oxu »
 • ARDICILLIQ

  məntiqilik — qanunauyğunluq

  Tam oxu »
 • ARDICILLIQ

  sistemlilik

  Tam oxu »
 • ARDINCA

  dalınca — arxasınca — izincə

  Tam oxu »
 • ARXA

  dal — bel — kürək

  Tam oxu »
 • ARXA

  kömək — havadar — dayaq — himayədar

  Tam oxu »
 • ARXA

  nəsil — əcdad — soy — kök

  Tam oxu »
 • ARXADAN

  daldan

  Tam oxu »
 • ARXALANMA

  güvənmə

  Tam oxu »
 • ARXALANMAQ

  güvənmək

  Tam oxu »
 • ARXALI

  havadarlı — himayəli

  Tam oxu »
 • ARXALILIQ

  havadarlıq — himayədarlıq

  Tam oxu »
 • ARXASINCA

  dalınca — ardınca

  Tam oxu »
 • ARXASIZ

  köməksiz — himayəsiz

  Tam oxu »
 • ARXASIZLIQ

  köməksizlik — himayəsizlik

  Tam oxu »
 • ARXAYIN

  xatircəm — rahat — sakit — dinc — qayğısız

  Tam oxu »
 • ARXAYIN

  asudə — rahat

  Tam oxu »
 • ARXAYINÇILIQ

  bax. arxayınlıq

  Tam oxu »
 • ARXAYINLAŞMA

  xatircəmləşmə — rahatlaşma — sakitləşmə

  Tam oxu »
 • ARXAYINLAŞMAQ

  xatircəmləşmək — rahatlaşmaq — sakitləşmək

  Tam oxu »
 • ARXAYINLIQ

  sakitlik — dinclik — salamatlıq — xatircəmlik — rahatlıq — aludəçilik

  Tam oxu »
 • ARI

  təmiz — saf — xalis — duru — parlaq — pak

  Tam oxu »
 • ARIDILMA

  təmizlənmə — dənələnmə

  Tam oxu »
 • ARIDILMAQ

  təmizlənmək — dənələnmək

  Tam oxu »
 • ARIQ

  cılız — sısqa — zəif — cansız

  Tam oxu »
 • ARIQLAMA

  zəifləmə — cansızlaşma — sısqalanma — cılızlaşma

  Tam oxu »
 • ARIQLAMA

  zəifləmə — cansızlaşma — sısqalaşmaq — cılızlaşmaq

  Tam oxu »
 • ARIQLIQ

  sısqalıq — cılızlıq — zəiflik — cansızlıq

  Tam oxu »
 • ARINMA

  yuyunma — təmizlənmə — saflanma

  Tam oxu »
 • ARINMAQ

  yuyunmaq — təmizlənmək — saflanmaq

  Tam oxu »
 • ARITLAMA

  təmizləmə — dənələmə

  Tam oxu »
 • ARITLAMAQ

  təmizləmək — dənələmək

  Tam oxu »
 • ARİF

  xəbərdar — aşna — tanış — vaqif

  Tam oxu »
 • ARİF

  anlaqlı — mərifətli

  Tam oxu »
 • ARİFLƏNMƏ

  kamilləşmə — ağıllanma — mərifətlənmə

  Tam oxu »
 • ARİFLƏŞMƏK

  kamilləşmək — ağıllanmaq — mərifətlənmək

  Tam oxu »
 • ARQADAŞ

  kömək — arxa — yoldaş — dost

  Tam oxu »
 • ARQADAŞLIQ

  dostluq — yoldaşlıq

  Tam oxu »
 • ARLI

  həyalı — utancaq

  Tam oxu »
 • ARSIZ

  həyasız — utanmaz — sırtıq — üzlü

  Tam oxu »
 • ARSIZLAŞMA

  həyasızlaşma — sırtıqlaşma — abırsızlaşma

  Tam oxu »
 • ARSIZLAŞMAQ

  həyasızlaşmaq — sırtıqlaşmaq — abırsızlaşmaq

  Tam oxu »
 • ARSIZLIQ

  həyasızlıq — utanmazlıq — sırtıqlıq — abırsızlıq

  Tam oxu »
 • ARSLAN

  cəsur — igid

  Tam oxu »
 • ARSLAN

  şir — aslan

  Tam oxu »
 • ARTEL

  şirkət

  Tam oxu »
 • ARTIQ

  xeyli — çoxlu

  Tam oxu »
 • ARTIQ

  üstün — qiymətli — yüksək

  Tam oxu »
 • ARTIQ

  gərəksiz — lüzumsuz

  Tam oxu »