Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ASAN

  sadə — bəsit

  Полностью »
 • ASAN

  yüngül

  Полностью »
 • ASANLAŞMA

  yüngülləşmə — sadələşmə

  Полностью »
 • ASANLAŞMAQ

  yüngülləşmək — sadələşmək

  Полностью »
 • ASANLIQ

  yüngüllük — sadəlik

  Полностью »
 • ASAYİŞ

  dinclik — sakitlik — əmin-amanlıq

  Полностью »
 • ASILI

  tabe

  Полностью »
 • ASİLİK

  itaətsizlik — azğınlıq

  Полностью »
 • ASİMAN

  göy — səma

  Полностью »
 • ASLAN

  qoçaq — igid — qəhrəman

  Полностью »
 • ASLAN

  şir — Arslan

  Полностью »
 • ASMA

  talvar — çardaq

  Полностью »
 • ASMA

  sallama

  Полностью »
 • ASMA

  qarmaq

  Полностью »
 • ASMAQ

  sallamaq

  Полностью »
 • ASTA

  yavaş — üsullu — ağır

  Полностью »
 • ASTA-ASTA

  ağır-ağır — yavaş-yavaş

  Полностью »
 • ASTALAŞMA

  yavaşıma — aramlaşma — ağırlaşma

  Полностью »
 • ASTALAŞMAQ

  yavaşımaq — aramlaşmaq — ağırlaşmaq

  Полностью »
 • ASTALIQ

  yavaşlıq — ağırlıq — aramlıq — üsulluq

  Полностью »
 • ASTANA

  kandar — dəhliz — eyvan

  Полностью »
 • ASTAR

  iç — üz

  Полностью »
 • ASTARLIQ

  içlik — üzlük

  Полностью »
 • ASUDƏ

  təhlükəsiz — azad — sərbəst — nəzarətsiz

  Полностью »
 • ASUDƏ

  bikar

  Полностью »
 • ASUDƏ

  rahat — dinc — arxayın

  Полностью »
 • ASUDƏLƏŞMƏ

  rahatlaşma — arxayınlaşma

  Полностью »
 • ASUDƏLƏŞMƏK

  rahatlaşmaq — arxayınlaşmaq

  Полностью »
 • ASUDƏLİK

  rahatlıq — dinclik — sakitlik — arxayınlıq — qayğısızlıq

  Полностью »
 • xörək — yemək — bişmiş

  Полностью »
 • plov

  Полностью »
 • AŞAĞI

  ucuz

  Полностью »
 • AŞAĞI

  yoxsul — kasıb

  Полностью »
 • AŞAĞI

  axır — son — qurtaracaq

  Полностью »
 • AŞAĞI

  alçaq — nöqsanlı — yararsız — dəyərsiz

  Полностью »
 • AŞXANA

  yeməkxana

  Полностью »
 • AŞILAMA

  calama — birləşdirmə — uyuşdurma

  Полностью »
 • AŞILAMAQ

  calamaq — birləşdirmək — uyuşdurmaq

  Полностью »
 • AŞIRILMA

  çevrilmə — yıxılma

  Полностью »
 • AŞIRILMA

  aşma — düşmə

  Полностью »
 • AŞIRILMA

  minmə

  Полностью »
 • AŞIRILMAQ

  çevrilmək — yıxılmaq

  Полностью »
 • AŞIRILMAQ

  minmək

  Полностью »
 • AŞIRILMAQ

  aşmaq — düşmək

  Полностью »
 • AŞIRMA

  öldürmə — vurma

  Полностью »
 • AŞIRMA

  yemə — udma — dağıtma — xərcləmə

  Полностью »
 • AŞIRMA

  yükləmə

  Полностью »
 • AŞIRMA

  sallama — keçirmə

  Полностью »
 • AŞIRMA

  yıxma — döndərmə — çevirmə — devirmə

  Полностью »
 • AŞIRMA

  endirmə — düşürmə

  Полностью »