Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ATMA

  örtmə — sərmə — salma

  Tam oxu »
 • ATMA

  salma — tullama

  Tam oxu »
 • ATMAQ

  tullamaq — fırlatmaq

  Tam oxu »
 • ATMAQ

  salmaq — tullamaq

  Tam oxu »
 • ATMAQ

  çıxarmaq — pozmaq

  Tam oxu »
 • ATMAQ

  döyünmək — vurmaq — tərpənmək

  Tam oxu »
 • ATMAQ

  səpmək

  Tam oxu »
 • ATMAQ

  örtmək — sərmək — salmaq

  Tam oxu »
 • ATÜSTÜ

  tələsik — ötəri

  Tam oxu »
 • ATÜSTÜ

  başdansovma — tələsik — keyfiyyətsiz

  Tam oxu »
 • AVADANLIQ

  dir-dirrik

  Tam oxu »
 • AVADANLIQ

  təchizat — ləvazimat

  Tam oxu »
 • AVAM

  cahil — savadsız — nadan

  Tam oxu »
 • AVAMLIQ

  cahillik — cəhalət — savadsızlıq — mədəniyyətsizlik — gerilik

  Tam oxu »
 • AVAND

  üz

  Tam oxu »
 • AVANDLAŞMA

  yaxşılaşma — düzəlmə — sahmanlaşma

  Tam oxu »
 • AVANDLAŞMAQ

  yaxşılaşmaq — düzəlmək — sahmanlaşmaq

  Tam oxu »
 • AVANQARD

  öndəstə — qabaqcıl — rəhbər

  Tam oxu »
 • AVANTÜRAÇI

  macəraçı — fırıldaqçı

  Tam oxu »
 • AVANTÜRAÇILIQ

  macəraçılıq — fırıldaqçılıq

  Tam oxu »
 • AVANTÜRİST

  bax: avantüraçı

  Tam oxu »
 • AVANTÜRİSTLİK

  bax: avantüraçılıq

  Tam oxu »
 • AVANTÜRİZM

  bax: avantüraçılıq

  Tam oxu »
 • AVAR

  kürək

  Tam oxu »
 • AVARA

  yersiz — yurdsuz — məskənsiz — sərsəri — sərgərdan

  Tam oxu »
 • AVARALANMA

  veyillənmə

  Tam oxu »
 • AVARALANMA

  korlanma — pozulma

  Tam oxu »
 • AVARALANMAQ

  veyillənmək

  Tam oxu »
 • AVARALANMAQ

  korlanmaq — pozulmaq

  Tam oxu »
 • AVARALIQ

  məskənsizlik — sərsərilik

  Tam oxu »
 • AVARLAMA

  kürəkləmə

  Tam oxu »
 • AVARLAMAQ

  kürəkləmək

  Tam oxu »
 • AVARLI

  kürəkli

  Tam oxu »
 • AVAZ

  hava — ahəng

  Tam oxu »
 • AVAZ

  səs — səda

  Tam oxu »
 • AVAZIMA

  solma — ağarma — saralma

  Tam oxu »
 • AVAZIMA

  ayılma

  Tam oxu »
 • AVAZIMAQ

  ayılmaq

  Tam oxu »
 • AVAZIMAQ

  solmaq — ağarmaq — saralmaq

  Tam oxu »
 • AVAZLANMA

  intonasiya

  Tam oxu »
 • AVAZLAŞMA

  ahəngləşmə — uyğunlaşma

  Tam oxu »
 • AVAZLAŞMA

  səsləşmə

  Tam oxu »
 • AVAZLAŞMAQ

  ahəngləşmək — uyğunlaşmaq

  Tam oxu »
 • AVAZLAŞMAQ

  səsləşmək

  Tam oxu »
 • AVAZLI

  ahəngli — musiqili

  Tam oxu »
 • AVAZLIQ

  ahənglilik

  Tam oxu »
 • AVAZSIZ

  ahəngsiz — musiqisiz

  Tam oxu »
 • AVAZSIZLIQ

  ahəngsizlik

  Tam oxu »
 • AVŞAR

  şəlalə — şır-şır

  Tam oxu »
 • AVTORİTET

  nüfuz — etibar — səlahiyyət

  Tam oxu »