Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • BAĞLAMAQ

  düzəltmək — qayırmaq — quraşdırmaq — tikmək

  Tam oxu »
 • BAĞLAMAQ

  kəsmək — bəndləmək

  Tam oxu »
 • BAĞLANMA

  vurulma — məftunlaşma

  Tam oxu »
 • BAĞLANMA

  qapanma — qıfıllanma — kilidlənmə

  Tam oxu »
 • BAĞLANMA

  sarınma — bükülmə — düyünlənmə

  Tam oxu »
 • BAĞLANMAQ

  vurulmaq — məftunlaşmaq

  Tam oxu »
 • BAĞLANMAQ

  qapanmaq — qıfıllanmaq — kilidlənmək

  Tam oxu »
 • BAĞLANMAQ

  sarılmaq — bükülmək — düyünlənmək

  Tam oxu »
 • BAĞLAŞMA

  müqavilənamə — şərtnamə — saziş

  Tam oxu »
 • BAĞLAŞMA

  mərcləşmə

  Tam oxu »
 • BAĞLAŞMA

  deyişmə — şerləşmə — beytləşmə

  Tam oxu »
 • BAĞLAŞMAQ

  deyişmək — şerləşmək — beytləşmək

  Tam oxu »
 • BAĞLAŞMAQ

  mərcləşmək

  Tam oxu »
 • BAĞLAŞMAQ

  şərtləşmək

  Tam oxu »
 • BAĞLI

  məftun

  Tam oxu »
 • BAĞLI

  asılı — əlaqəli

  Tam oxu »
 • BAĞLI

  ipli — qaytanlı — saplı

  Tam oxu »
 • BAĞLI

  sarğılı — düyünlü

  Tam oxu »
 • BAĞLI

  qıfıllı — kilidli — qapalı

  Tam oxu »
 • BAĞLILIQ

  qıfıllılıq — kilidlilik — qapalılıq

  Tam oxu »
 • BAĞLILIQ

  asılılıq — əlaqəlilik

  Tam oxu »
 • BAHA

  qiymətli — dəyərli

  Tam oxu »
 • BAHADIR

  qoçaq — igid — qəhrəman

  Tam oxu »
 • BAHADIRLIQ

  qoçaqlıq — igidlik — qəhrəmanlıq

  Tam oxu »
 • BAHALANMA

  artma — yüksəlmə

  Tam oxu »
 • BAHALANMA

  qiymətlənmə — dəyərlənmə

  Tam oxu »
 • BAHALANMAQ

  artmaq — yüksəlmək (qiymət)

  Tam oxu »
 • BAHALANMAQ

  qiymətlənmək — dəyərlənmək

  Tam oxu »
 • BAHALI

  qiymətli — dəyərli

  Tam oxu »
 • BAHAR

  yaz

  Tam oxu »
 • BAXICI

  xidmətçi

  Tam oxu »
 • BAXICI

  nəzarətçi — gözətçi

  Tam oxu »
 • BAXICI

  falçı

  Tam oxu »
 • BAXICILIQ

  falçılıq

  Tam oxu »
 • BAXICILIQ

  xidmətçilik

  Tam oxu »
 • BAXICILIQ

  nəzarətçilik — gözətçilik

  Tam oxu »
 • BAXIMLI

  yaraşıqlı — gözəl — mənzərəli

  Tam oxu »
 • BAXIMSIZ

  nəzarətsiz — başsız — sahibsiz

  Tam oxu »
 • BAXIMSIZLIQ

  nəzarətsizlik — başsızlıq — sahibsizlik

  Tam oxu »
 • BAXIŞ

  görüş — fikir — mülahizə

  Tam oxu »
 • BAXIŞ

  göz — nəzər

  Tam oxu »
 • BAXIŞ

  nəzər — baxma

  Tam oxu »
 • BAXMA

  görmə

  Tam oxu »
 • BAXMA

  fikirləşmə — yoxlama — düşünmə

  Tam oxu »
 • BAXMA

  yoxlama

  Tam oxu »
 • BAXMA

  axtarma — araşdırma

  Tam oxu »
 • BAXMAQ

  fikirləşmək — yoxlamaq — düşünmək

  Tam oxu »
 • BAXMAQ

  yoxlamaq

  Tam oxu »
 • BAXMAQ

  görmək

  Tam oxu »
 • BAXMAQ

  axtarmaq — araşdırmaq

  Tam oxu »