Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • CUQQULDAMA

  civildəmə — cingildəmə

  Tam oxu »
 • CUQQULDAMA

  öyünmə — lovğalanma

  Tam oxu »
 • CUQQULDAMAQ

  civildəmək — cingildəmək

  Tam oxu »
 • CUQQULDAMAQ

  öyünmək — lovğalanmaq

  Tam oxu »
 • CUQQULTU

  civilti — cingilti

  Tam oxu »
 • CUMMA

  millənmə — batma — girmə

  Tam oxu »
 • CUMMA

  şığıma — atılma

  Tam oxu »
 • CUMMAQ

  şığımaq — atılmaq

  Tam oxu »
 • CUMMAQ

  millənmək — batmaq — girmək

  Tam oxu »
 • CUNA

  tənzif

  Tam oxu »
 • CUNALI

  tənzifli

  Tam oxu »
 • CUNALIQ

  təiziflik

  Tam oxu »
 • CUR

  yoldaş — yaşıd — tay-tuş

  Tam oxu »
 • CURLAŞMA

  dostlaşma — tay-tuşlaşma

  Tam oxu »
 • CURLAŞMAQ

  dostlaşmaq — tay-tuşlaşmaq

  Tam oxu »
 • CURLUQ

  yoldaşlıq — tay-tuşluq

  Tam oxu »
 • CÜCƏLƏMƏ

  balalama

  Tam oxu »
 • CÜCƏLƏMƏK

  balalamaq

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏ

  qabarma — köpmə

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏ

  doğma — çıxma

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏ

  göyərmə — bitmə

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏK

  qabarmaq — köpmək

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏK

  doğmaq — çıxmaq

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏK

  göyərmək — bitmək

  Tam oxu »
 • CÜCÜ

  həşərat

  Tam oxu »
 • CÜMLƏ

  hamısı — bütün

  Tam oxu »
 • CÜMLƏ

  yekun — məcmu

  Tam oxu »
 • CÜNUN

  dəli — divanə

  Tam oxu »
 • CÜNUNLUQ

  dəlilik — divanəlik

  Tam oxu »
 • CÜR

  növ — çeşid — qisim

  Tam oxu »
 • CÜR

  üsul — yol — metod — tərz

  Tam oxu »
 • CÜRBƏCÜR

  müxtəlif — ayrı-ayrı — başqa-başqa

  Tam oxu »
 • CÜRBƏCÜRLÜK

  müxtəliflik — başqa-başqalıq — ayrı-ayrılıqda

  Tam oxu »
 • CÜRƏ

  qısaboy — bəstəboy — gödəkboy

  Tam oxu »
 • CÜRƏ

  forma — növ

  Tam oxu »
 • CÜRƏLİK

  qısaboyluq — bəstəboyluq — gödəkboyluq

  Tam oxu »
 • CÜRƏLİK

  formalıq — növlük

  Tam oxu »
 • CÜRƏT

  cəsarət — şücaət — hünər — əzm — qətiyyət — qeyrət — qoçaqlıq — ciyərlilik — ürəklilik

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLƏNMƏ

  cəsarətlənmə — şücaətlənmə — hünərlənmə — ciyərlənmə — ürəklənmə — qoçaqlaşma

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLƏNMƏK

  cəsarətlənmək — şücaətlənmək — hünərlənmək — ciyərlənmək — ürəklənmək — qoçaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLİ

  cəsarətli — şücaətli — ürəkli — qoçaq — igid — cəsur

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLİLİK

  cəsarət — şücaət — hünər — igidlik — qoçaqlıq — ciyərlilik — ürəklilik — qətilik

  Tam oxu »
 • CÜRƏTSİZ

  qorxaq — ağciyər — aciz

  Tam oxu »
 • CÜRƏTSİZLİK

  qorxaqlıq — ağciyərlik — acizlik

  Tam oxu »
 • CÜSSƏ

  gövdə — bədən — əndam — vücud

  Tam oxu »
 • CÜSSƏLİ

  gövdəli — bədənli — vücudlu

  Tam oxu »
 • CÜSSƏLİ

  boylu-buxunlu — canlı — iri — dolğun

  Tam oxu »
 • CÜT

  qoşa — iki-iki

  Tam oxu »
 • CÜT-CÜT

  qoşa-qoşa — iki-iki

  Tam oxu »
 • CÜTCÜ

  əkinçi

  Tam oxu »