Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • DİB

  alt

  Tam oxu »
 • DİBAÇƏ

  giriş — müqəddəmə

  Tam oxu »
 • DİBLİ

  altlı

  Tam oxu »
 • DİBLİK

  altlıq

  Tam oxu »
 • DİBSİZ

  altsız

  Tam oxu »
 • DİBSİZ

  sonsuz — ucsuz — bucaqsız

  Tam oxu »
 • DİDAR

  görünüş — sifət — üz

  Tam oxu »
 • DİDAR

  görmə

  Tam oxu »
 • DİDƏRGİN

  sərgərdan — dərbədər

  Tam oxu »
 • DİDƏRGİNLİK

  sərgərdanlıq — dərbədərlik

  Tam oxu »
 • DİDİLMƏ

  dağılma

  Tam oxu »
 • DİDİLMƏK

  dağılmaq

  Tam oxu »
 • DİDİŞDİRMƏ

  incitmə

  Tam oxu »
 • DİDİŞDİRMƏ

  dartışdırma

  Tam oxu »
 • DİDİŞDİRMƏK

  dartışdırmaq

  Tam oxu »
 • DİDİŞDİRMƏK

  incitmək

  Tam oxu »
 • DİDİŞMƏ

  dava — qovğa — çəkişmə — boğuşma

  Tam oxu »
 • DİDİŞMƏK

  vuruşmaq — dalaşmaq — söyüşmək — çeynəşmək — boğuşmaq

  Tam oxu »
 • DİDMƏ

  dağıtma — yırtma

  Tam oxu »
 • DİDMƏ

  cırmaqlama — yolma

  Tam oxu »
 • DİDMƏK

  dağıtmaq — yırtmaq

  Tam oxu »
 • DİDMƏK

  cırmaqlamaq — yolmaq

  Tam oxu »
 • DİFFERENSİASİYA

  ayrılma — parçalanma — təbəqələşmə

  Tam oxu »
 • DİGƏR

  başqa — özgə — qeyri

  Tam oxu »
 • DİK

  yüksək — uca — hündür — sarp

  Tam oxu »
 • DİK

  yoxuş

  Tam oxu »
 • DİKBAŞ

  təşəxxüslü — iddialı — tərs — lovğa

  Tam oxu »
 • DİKBAŞLIQ

  təşəxxüs — iddia — lovğalıq

  Tam oxu »
 • DİKBAŞLIQ

  tərslik — məğrurluq

  Tam oxu »
 • DİKƏLMƏ

  düzəlmə — qurulma

  Tam oxu »
 • DİKƏLMƏ

  çıxma — qalxma

  Tam oxu »
 • DİKƏLMƏ

  qalxma — durma

  Tam oxu »
 • DİKƏLMƏK

  düzəlmək — qurulmaq

  Tam oxu »
 • DİKƏLMƏK

  qalxmaq — durmaq

  Tam oxu »
 • DİKƏLMƏK

  çıxmaq — qalxmaq

  Tam oxu »
 • DİKİNƏ

  başıyuxarı

  Tam oxu »
 • DİKLƏMƏ

  qaldırma

  Tam oxu »
 • DİKLƏMƏ

  tuşlama — yönəltmə — nişanlama

  Tam oxu »
 • DİKLƏMƏK

  qaldırmaq

  Tam oxu »
 • DİKLƏMƏK

  tuşlamaq — yönəltmək — nişanlamaq

  Tam oxu »
 • DİKLİ

  çıxıntılı

  Tam oxu »
 • DİKLİK

  ucaqlıq — yüksəklik — hündürlük

  Tam oxu »
 • DİKLİK

  təpə

  Tam oxu »
 • DİKSİNMƏ

  səksənmə — atılma

  Tam oxu »
 • DİKSİNMƏ

  qorxma — hürkmə — xoflanma

  Tam oxu »
 • DİKSİNMƏ

  iyrənmə — çiyrinmə

  Tam oxu »
 • DİKSİNMƏK

  səksənmək — atılmaq

  Tam oxu »
 • DİKSİNMƏK

  iyrənmək — çiyrinmək

  Tam oxu »
 • DİKSİNMƏK

  qorxmaq — hürkmək — xoflanmaq

  Tam oxu »
 • DİQQƏT

  qayğı — meyl — iltifat

  Tam oxu »